Urząd do Spraw Cudzoziemców/Офіс у справах іноземців

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Przekroczenie granicy

 • Jeśli uciekasz przed rosyjską agresją zbrojna wobec Ukrainy, zostaniesz wpuszczony do Polski.
 • Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.
 • W punkcie recepcyjnym: otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce, zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.
 • Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, nie martw się, że nie masz dokumentów umożliwiających wjazd do Polski. Zostaniesz wpuszczony do Polski. Zabierz ze sobą najważniejsze dokumenty – paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny (jeśli masz), akty urodzenia dzieci, które podróżują z Tobą, dokumentację medyczną.
 • Przejścia graniczne można przekraczać także pieszo.
 • Jeśli podróżujesz ze zwierzętami – psy, koty, fretki muszą mieć mikrochip i szczepienie, pozostałe (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce) bez ograniczeń, ale decyzję podejmie podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.
 • Decyzje związane z przewożonymi ruchomościami (np. samochód) podejmuje podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.
 • Polska nie ma wpływu na procedury graniczne obowiązujące podczas przekraczania ukraińskiej granicy.

Pobyt w Polsce

 • Jeśli nie posiadasz miejsca zakwaterowania w Polsce, w punktach recepcyjnych przy granicy uzyskasz niezbędne informacje.
 • Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy.
 • Masz dostęp do polskiej służby zdrowia.
 • Jeśli już przebywasz w Polsce, nie martw się o to, że kończy Ci się legalny pobyt. Zadbamy o to, żeby Twój legalny pobyt został przedłużony.
 • Uwaga: rejestracja w punkcie recepcyjnym nie jest obowiązkowa.

Informacje

 • Jeśli nie znalazłeś potrzebnej informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75.
 • Jeśli potrzebujesz informacji, dotyczących szczegółowych zasad przekraczania granicy, skontaktuj się ze Strażą Graniczną: +48 82 568 51 19.
 • Infolinia dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie: +48 22 523 88 80.
 • W największych miastach Polski działają punkty informacyjne i infolinie.

UA:

Помощь для граждан Украины

Пересечение границы

 • Если ты убегает от военной русской агрессии в Украине, тебя выпустят в Польшу.
 • Если у Bас нет гарантированного места пребывания в Польше, обратитесь в ближайший пункт приема.
 • B пункте приема: Bы получите более подробную информацию о Bашем пребывании в Польше, мы предоставим Bам временное жилье в Польше, Bы получите горячую еду, питье, базовую медицинскую помощь и место для отдыха.
 • Если вы бежите от вооруженного конфликта в Украине, не переживайте, что у вас нет документов, позволяющих въехать в Польшу. Вас пропустят в Польшу. Возьмите с собой самые важные документы – внутренний паспорт, заграничный паспорт (если есть), свидетельства о рождении детей, путешествующих с вами, медицинскую документацию.
 • Пограничные переходы также можно пересекать пешком.
 • При поездке с животными – собаками, кошками, хорьками необходимо иметь микрочип и прививки, остальных (грызунов, кроликов, земноводных, рептилий, декоративных водных животных, беспозвоночных) без ограничений, но решение будет приниматься при пересечении границы Национальной налоговой администрацией.
 • Решения, связанные с перевозимым движимым имуществом (например, автомобилем), принимаются при пересечении границы Национальной налоговой администрацией.
 • Польша не имеет влияния на пограничные процедуры, применяемые при пересечении границы Украины.

Оставайтесь в Польше

 • Если у вас нет жилья в Польше, вы получите необходимую информацию в пунктах приема у границы.
 • Информация для лиц, убегающих из Украины в Польшу.
 • У вас есть доступ к польскому здравоохранению.
 • Если вы уже находитесь в Польше, не беспокойтесь об окончании вашего легального пребывания. Мы позаботимся о том, чтобы ваше законное пребывание было продлено.
 • Примечание: регистрация на стойке регистрации не обязательна.

Информация

 • Если вы не нашли интересующую вас информацию, позвоните на горячую линию: +48 47 721 75 75.
 • Если вам нужна информация о подробных правилах пересечения границы, обращайтесь в Пограничную службу: +48 82 568 51 19.
 • Горячая линия для граждан Польши и держателей Карты поляка, проживающих в Украине: +48 22 523 88 80.
 • В крупнейших польских городах есть информационные пункты и телефоны доверия.

Следите за содержанием данного сайта — мы будем его актуализировать и размещать на нём необходимую информацию.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close