Aktualności

UWAGA, RODZICE SKŁADAJĄCY ELEKTRONICZNE WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE 500 +

Doświadczenia pierwszych dni składania wniosków elektronicznych na świadczenie wychowawcze wskazują na powtarzające się błędy w składanych formularzach. W celu usprawnienia weryfikacji wniosków oraz wyeliminowania pomyłek polecamy, zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

  • Rodzice, którzy korzystają z programu 500+ na drugie i kolejne dzieci, w nowo składanym wniosku powinni wymienić wszystkie dzieci w wieku do 18 roku życia (również te, na które otrzymują bieżące świadczenia).

Częstym błędem jest składanie wniosku tylko na pierwsze dziecko, które do tej pory nie otrzymywało świadczenia 500+. W takim przypadku, świadczenie zostanie przyznane tylko na to dziecko.

  • Wnioski o świadczenia 500 + składamy zawsze zgodnie z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania.

W wielu przypadkach system bankowości elektronicznej do składanych wniosków automatycznie pobiera dane teleadresowe z bazy swoich klientów, najczęściej adres zameldowania. W takim wypadku należy zmodyfikować dane wpisując adres zgodny z faktycznym miejscem zamieszkania.

  • W przypadku rodziców rozwiedzionych, należy zwrócić uwagę na zapis we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wskazujący, że dziecko na które składany jest wniosek musi zamieszkiwać wraz z tym rodzicem oraz pozostawać na jego utrzymaniu.  

Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym skutkować może koniecznością zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

  • W przypadku ustalenia postanowieniem sądowym opieki naprzemiennej nad dzieckiem, oboje rodzice mają prawo do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w wysokości 250 zł. Należy wówczas załączyć do wniosku dokument potwierdzający ustalenie opieki naprzemiennej.

Jeżeli organ nie zostanie powiadomiony o powyższym fakcie przyznane zostanie świadczenie w pełnej wysokości. W momencie przyznania świadczenia drugiemu rodzicowi, pobrane przez pierwszego rodzica świadczenia podlegać będą zwrotowi do wysokości 250 zł.

  • Wnioski elektroniczne należy wypełniać bardzo starannie, używając pełnych form imion, nazwisk, dużych liter, uzupełniając poprawnie dane teleadresowe w pełnym nazewnictwie ulic (np. gen. Władysława Andersa, Króla Jana Kazimierza, Henryka Sienkiewicza, dr. Ludwika Zamenhofa), podając adres poczty elektronicznej, co usprawnia identyfikację tożsamości oraz weryfikowanie poprawności danych.

 Osoby zaniepokojone brakiem informacji potwierdzającej złożenie wniosku elektronicznego (tzw. urzędowe potwierdzenie złożenia wniosku), zapewniamy, że pomimo braku tej informacji zaraz po przesłaniu wniosku, formularze trafiają do skrzynki odbiorczej MOPS. Dla potwierdzenia można pobrać UPZ w późniejszym terminie.

Z uwagi na dużą popularność wniosków elektronicznych pojawiają się problemy techniczne z odbiorem wniosków przez dział, który zajmuje się obsługą programu Rodzina 500+. Prosimy zatem o cierpliwość. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone, o czym zostaną Państwo poinformowani specjalnym komunikatem przesłanym drogą e-mailową,

Dziękujemy oraz zapraszamy do składania wniosków.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close