Archiwum

W SOPOCIE RUSZA KOLEJNA EDYCJA KAMPANII „PODARUJ DZIECKU SERCE – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ”

6 kwietnia w godz. 15.00-18.00, na Placu Przyjaciół Sopotu odbędzie się akcja zachęcająca do tworzenia rodzin zastępczych dla dzieci, które pozbawione są opieki rodziców biologicznych. W ten sposób Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie rozpoczyna tegoroczną edycję kampanii „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”.

– Wszystkie dzieci potrzebują miłości i troskliwych rodziców, ale nie każde z nich ma szansę na bezpieczny dom, w którym znajdą warunki do prawidłowego rozwoju. Czasami rodzice nie mogą lub nie potrafią zaopiekować się swoimi dziećmi. Szansą na szczęśliwe dzieciństwo, dorastanie w ciepłej, przyjaznej atmosferze jest dla takich dzieci rodzina zastępcza – mówi Andrzej Czekaj, Z-ca dyrektora sopockiego MOPS-u. Do rodziny zastępczej dzieci trafiają na określony czas, potrzebny rodzicom naturalnym na rozwiązanie swoich problemów (np. podjęcia terapii uzależnień, znalezienia pracy, polepszenia warunków mieszkaniowych itd.). To również nadzieja na bezpieczny, ciepły dom dla dzieci, które mają małe szanse na adopcję, np. nie mają uregulowanej sytuacji prawnej, dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.

– Rodziny zastępcze mogą liczyć na wiele form pomocy ze strony sopockiego MOPS-u – podkreśla Urszula Szymańska, kierownik Działu Pieczy Zastępczej. Wsparcia udzielają m.in. specjaliści ds. rodziny, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy i prawnicy. Rodzice zastępczy ponadto mogą uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach oraz grupach wsparcia a także otrzymać dofinansowanie do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania. – dodaje U. Szymańska. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka, a rodziny zastępcze zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie na podstawie umowy z MOPS-em.

Aby zostać rodzicem zastępczym należy spełnić kilka wymogów, m. in. posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce, odpowiednie warunki mieszkaniowe, stałe źródło utrzymania, odbyć szkolenie, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym opiekę nad dzieckiem. Ważna jest motywacja i predyspozycje przyszłych rodziców oraz możliwość zapewnienia dziecku należytej opieki oraz możliwości rozwoju. Dzieci, które przychodzą z bagażem trudnych życiowych doświadczeń, otoczone troskliwą opieką i miłością rodziców zastępczych stają się radosne i szczęśliwe.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, co roku, już od 14 lat organizuje kampanię „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”. Celem kampanii jest pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze, uwrażliwienie na problematykę rodzicielstwa zastępczego i przełamywanie stereotypów dotyczących tej formy opieki.

– Poszukujemy osób, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą i zachęcamy do podjęcia tej pięknej misji – mówi Urszula Szymańska. Opieka nad dziećmi opuszczonymi i zaniedbanymi wymaga otwartego serca, zaangażowania, zrozumienia i cierpliwości, ale przynosi rodzicom zastępczym satysfakcję i ogromną radość.

W czwartek, 6 kwietnia w godz. 15.00-18.00 na Palcu Przyjaciół Sopotu w specjalnym punkcie informacyjnym będzie można uzyskać informacje jak zostać rodziną zastępczą, jakie należy spełnić wymagania oraz na jaką pomoc i wsparcie mogą liczyć rodziny zastępcze. Będzie również możliwość bezpośredniej rozmowy z rodziną zastępczą, która podzieli się swoimi doświadczeniami.

 – W pobliżu punktu informacyjnego będziemy rozdawali materiały promujące rodzicielstwo zastępcze a naszą akcję ok. godz. 16-tej uatrakcyjni pokaz karate w wykonaniu dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie – dodaje Urszula Szymańska.

Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą zachęcamy do kontaktu z Działem Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 555-10-22, dpz@mopssopot.pl.

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close