Aktualności

WIECHA NA SOPOCKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

Prezydent Jacek Karnowski wraz z partnerami społecznymi, którzy wspierali powołanie Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej wciągnęli wiechę na nowo budowanym budynku, w którym mieścił się będzie Inkubator. Ksiądz Dziekan Dariusz Ławik poświęcił wieniec oraz budowę z intencją aby „dzieło to dawało dobre owoce” i służyło ludziom potrzebującym.

Prezydent Jacek Karnowski podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w tworzenie inkubatora. Tym, którzy zainspirowali to przedsięwzięcie – pracownikom socjalnym sopockiego MOPS-u, partnerom, którzy wspierali powołanie Inkubatora: Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta, Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Sopot International Rotary Club, spółce AQUA-Sopot, która podjęła się budowy ale przed wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy budowie. We współpracy z Miastem i MOPS-em, spółka Aqua Sopot stworzyła socjalne brygady budowlane złożone z osób długotrwale bezrobotnych oraz bezdomnych.

Od marca br. socjalna brygada budowlana liczy już 12 osób. Są to osoby wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy. Osoby te wykonują prace porządkowe, rozbiórkowe i budowlane na obiektach Aqua Sopot: na Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Bitwy pod Płowcami oraz prace przy ul. Młyńska 11 (porządkowanie terenu, rozbiórka oraz prace pomocnicze przy budowie stanu surowego). W najbliższym czasie brygada zajmie się pracami budowlano wykończeniowymi budynku Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej przy ul. Młyńskiej.

Dzięki możliwości podjęcia pracy osoby długotrwale bezrobotne wyrabiają nawyk pracy, systematyczności, budują relację pracowniczą oraz pozwalają osobie bezrobotnej na uzyskiwanie stałego dochodu pozwalającego na samodzielne funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

Głównym celem Sopockiego Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej ma być podjęcie działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców Sopotu. Dzięki Inkubatorowi najsłabsi członkowie społeczności – m.in. bezdomni, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni – będą mogli samodzielnie funkcjonować we wspólnocie lokalnej. Podmiot będzie stanowił szansę dla tych osób na aktywizację społeczną i zawodową. W rezultacie podejmowanych działań w inkubatorze, osoby te zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe i będą mogły powrócić na rynek pracy.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close