AktualnościDzieci i RodzinaWażne

Wizyta młodzieży uczestniczącej w treningu usamodzielnienia

W naszym Ośrodku gościliśmy młodzież, która uczestniczy w projekcie „Klub dla młodzieży w wieku 18-24 lat z rodzin problemowych. Trening usamodzielnienia” prowadzonym przez Stowarzyszenie „Sopocki Dom”.

Pracownicy Działu Pracy Socjalnej zapoznali młodych ludzi ze strukturą naszego ośrodka oraz realizowanymi przez nas działaniami na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Opowiedzieli jak wygląda praca w poszczególnych obszarach: z rodziną, z osobami starszymi, z niepełnosprawnością, z osobami uzależnionymi oraz z osobami doświadczającymi bezdomności. Pracownicy socjalni przedstawili obowiązujące zasady przyznawania pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz różne projekty realizowane przez nasz ośrodek.

Uczestnicy projektu otrzymali również niezbędne informacje na temat procedury Niebieskiej Karty oraz konieczności niezwłocznego informowania służb w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu.

Czas usamodzielnienia i wchodzenia w dorosłość jest dużym wyzwaniem dla każdego młodego człowieka. Dzieci z rodzin problemowych napotykają na dodatkowe trudności ponieważ nie mają odpowiedniego wzorca z powodu bezradności życiowej, zawodowej i niezaradności rodziców.

Stowarzyszenie „Sopocki Dom”, które prowadzi ognisko wychowawcze i zapewnia dzieciom dzienną opiekę oraz możliwość rozwoju, realizuje również projekt „Klub dla młodzieży w wieku 18-24 lat z rodzin problemowych. Trening usamodzielnienia”.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie powielaniu w dorosłym życiu negatywnych wzorców wyniesionych z domu. Młodzież objęta jest systemem wsparcia, który umożliwia przezwyciężanie trudności i poradzenie sobie w życiu dorosłym. Przy wsparciu zespołu Stowarzyszenia, młodzież rozwija swoje kompetencje i umiejętności, m.in. zarządzania posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi, prowadzenia gospodarstwa domowego, odnajdywania się na rynku pracy, uzyskania wykształcenia lub pracy zawodowej. Podczas regularnych treningów umiejętności społecznych, młodzież nabywa umiejętności, które pomogą odnaleźć się w świecie dorosłych.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close