Wizyta pracowników sopockiego MOPS-u w Centrum Pomocy Dziecku w Gdańsku

Pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz koordynator pieczy zastępczej z sopockiego MOPS-u odbyli wizytę studyjną w Centrum Pomocy Dziecku w Gdańsku, prowadzoną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Placówka ta powstała we wrześniu 2019 r. i oferuje kompleksową pomoc: psychologiczną, prawną oraz medyczną dzieciom, które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania seksualnego oraz ich opiekunom. Działa w oparciu o najskuteczniejszy interdyscyplinarny model pomocy. Główne założenia to: kompleksowa pomoc, współpraca interdyscyplinarna, przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji oraz tworzenie miejsca przyjaznego dziecku. Oferta Centrum Pomocy Dzieciom skierowana jest do dzieci do 18 r.ż., które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania seksualnego lub też uczestniczą w procedurach karnych w charakterze pokrzywdzonego lub świadka, oraz do ich rodziców bądź opiekunów.

Wizyta pracowników sopockiego MOPS-u była cennym doświadczeniem wzbogacającym pracę z rodziną i dziećmi oraz pozwoliła na zapoznanie się z nowoczesnym podejściem do pomagania pokrzywdzonym dzieciom.