Włączyliśmy się w akcję „Róża od św. Walentego”

To już kolejny rok, kiedy Klub dla Osób Chorujących Psychicznie działający w Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym MOPS Sopot włącza się w akcję „Róża od św. Walentego”.

Święty Walenty jest patronem osób chorujących psychicznie, dlatego właśnie akcja „Róża od św. Walentego” odbywa się 14 lutego. Siłą akcji jest jej prostota i ludzki wymiar. Uczestnicy akcji odwiedzają pacjentów oddziałów psychiatrycznych dziennych i zamkniętych oraz instytucje wspierające osoby chorujące psychicznie i wręczają róże.

Akcja ta niesie nadzieję na możliwość wyzdrowienia ale również uzyskania wsparcia w samym procesie zdrowienia. Jest okazją do chwili rozmowy o chorobie, o zmaganiu się z problemami i wychodzeniu z kryzysów.

Uczestnicy Klub dla Osób Chorujących Psychicznie przygotowali kartki z mottem „Pogoda ducha jest niebem, pod którym Wszystko pomyślnie się rozwija” (J. Paul), które były dołączone do róż.

Uczestnicy Klubu odwiedzili i wręczyli róże pracownikom Szpitala Srebrzysko oraz pracownikom przychodni i placówek sopockich działających na rzecz osób chorujących psychicznie a także pracownikom Urzędu Miasta Sopotu, Wydziału Zdrowia UM Sopot, Pełnomocnikowi Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych, pracownikom sopockiego MOPS -u oraz Punktu interwencji Kryzysowej.

Pomysłodawcą akcji „Róża od św. Walentego” organizowanej od 9 lat, jest Stowarzyszenie Św. Walentego. W jego skład wchodzą osoby, które same  doświadczyły choroby psychicznej, funkcjonują samodzielnie i swoją postawą chcą dać nadzieję innym chorującym, a także pokazać osobom zdrowym, że kryzys psychiczny można przezwyciężyć, przełamując tym samym stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie.