Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Stowarzyszenie OVUM prowadzi Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

 Ośrodek zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

 1. pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów
 2. pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
 3. pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej
 4. psychoterapię,
 5. pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu
 6. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem sprawbony żywnościowe,
 7. bony na zakup odzieży, bielizny i obuwia.

Ośrodek zapewnia również świadkom i osobom im najbliższym: 

 1. pomoc psychologiczną
 2. pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy psychologicznej
 3. pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu.

 Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w Gdyni przy ul. Traugutta 2.

 Osoby pierwszego kontaktu pełnią dyżur osobisty w siedzibie Ośrodka oraz dyżur telefoniczny pod nr 58 776 40 67:

 1. od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00
 2. w soboty w godzinach 11:00-15:00.

Kontakt telefoniczny z osobami pierwszego kontaktu jest możliwy również pod nr 58 776 40 67 podczas dodatkowych dyżurów telefonicznych pełnionych:

 1. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-12:00
 2. w soboty w godzinach 08:00-11:00.