Aktualności

WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ ŻEBRZĄCYCH W OKRESIE LETNIM

W okresie letnim, w którym znacząco wzrasta liczba osób bezdomnych oraz żebrzących, przyjeżdżających do Sopotu z wielu regionów Polski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie intensyfikuje swoje działania zmierzające do poprawy ich sytuacji socjalno-bytowej oraz zmiany swojego życia.

Powodem dla którego osoby wykluczone pojawiają się w Sopocie jest nadzieja na szybki i łatwy zarobek w postaci prac dorywczych lub żebrania. Przyczyny takiego zachowania są różnorakie: poczynając od chorób psychicznych, alkoholowych po przemoc w rodzinie, eksmisję, opuszczenie zakładu karnego lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, brak kontaktu i wsparcia ze strony członków rodziny czy rozpad więzi rodzinnych.

Pracownicy socjalni, chcą pomóc tym osobom, odwiedzają miejsca niemieszkalne na terenie Sopotu, w których przebywają osoby bezdomne, jak również poruszają się głównymi ulicami w poszukiwaniu osób żebrzących znajdujących się w przestrzeni publicznej miasta Sopotu. Wyjście do osoby potrzebującej ma służyć wzbudzeniu zaufania oraz znalezieniu możliwości, które może wykorzystać osoba, aby wyjść z trudnej sytuacji. Osoby te często nie wiedzą jaka forma pomocy im przysługuje, a ze względu na zmarginalizowanie wycofały się z życia społecznego i są negatywnie nastawione do pomocy instytucjonalnej. Praca pracowników socjalnych ma służyć zmianie tego podejścia poprzez systematyczny, osobisty kontakt w miejscu przebywania.

            Przypominamy, że finansowe lub rzeczowe wspomaganie osób żebrzących utwierdza je w przekonaniu, że droga, którą obrali jest właściwa i w związku z tym nie czują potrzeby dokonania zmian w sposobie życia. Osoby bezdomne i żebrzące nie muszą być same ze swoimi problemami. W sopockim MOPS-ie w Zespole ds. Osób Bezdomnych pracownicy socjalni dysponują szeregiem narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemu bezdomności i żebractwa. Podstawowe z nich to praca socjalna oraz zapewnienie schronienia.

Pracownicy socjalni w każdej osobie widzą partnera do współpracy i wykazują gotowość do podjęcia działań na jej rzecz. Najważniejszym jednak elementem jest zachęcenie i zmotywowanie do współpracy samej osoby bezdomnej bądź żebrzącej.

Zadaniem Zespołu ds. Osób Bezdomnych jest prowadzenie i koordynowanie działań skierowanych do środowiska osób bezdomnych i żebrzących, udzielanie pomocy tym osobom oraz współpraca ze służbami miejskimi na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności i żebractwa. Działania te mają charakter interwencyjny, aktywizujący, utrwalający efekty aktywizacji, a także charakter wspierający, profilaktyczny i edukacyjny.

Każdy z nas może pomóc! W sytuacji kiedy widzimy osobę bezdomną czy żebrzącą na ulicy, należy poinformować odpowiednie służby, m.in. sopocki MOPS czy Straż Miejską                         w Sopocie.

 

Zespół ds. Osób Bezdomnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, Al. Niepodległości 759 A pok. 0- 12, tel. 58-551 40 54, godziny przyjęć interesantów: pon. 13.00-15.00, wtorek – piątek w godzinach 8.00- 10.00.

Interwencyjnie tel. do sekretariatu MOPS-u, 58 551 -17 10, w godz. 7.30-15.30

Ppoza godzinami pracy MOPS-u

 Straż Miejska w Sopocie

  1. Kościuszki 25/27

tel. 58-521 38 50

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close