WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w ścisłej współpracy z innymi służbami miejskimi stale monitoruje sytuację osób potrzebujących, w tym również osób bezdomnych, zapewniając im niezbędne wsparcie.

Miasto Sopot od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które zapewniają na zlecenie miasta nocleg oraz wyżywienie dla osób bezdomnych. W obecnej sytuacji działania te zostały zintensyfikowane.

Jeśli osoba bezdomna wyrazi zgodę zostanie skierowania do odpowiedniej placówki, która zapewnia schronienie oraz wyżywienie. Osoby, które z różnych względów nie chcą skorzystać z takiej możliwości, w siedzibie Caritasu w Sopocie przy al. Niepodległości 778 mogą otrzymać posiłek. Tam również mogą skorzystać z łaźni, otrzymać czystą odzież oraz maseczkę. W przypadku kiedy osoba bezdomna z uwagi na pandemię boi się skorzystać z wyżej dostępnych miejsc, może otrzymać paczkę żywnościową.

Jeśli ktoś z Państwa zauważy osoby bezdomne lub inne potrzebujące wsparcia, zna miejsca niemieszkalne (działki, pustostany itp.), w których mogą przebywać osoby bezdomne, prosimy o taki sygnał do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, tel. 58 551 17 10 (w dni robocze, w godz. 8.00-20.00)  lub na całodobowy numer dyżurny Straży Miejskiej – tel. 58 52 13 850.

POSIŁEK

Jadłodajnia Caritas, Sopot, al. Niepodległości 778
poniedziałek – piątek, w godz. 12.30-13.30

W Jadłodajni oprócz ciepłego posiłku, osoby potrzebujące otrzymują pakiety żywnościowe (w piątki). W Caritas funkcjonuje również punkt wymiany maseczek wielorazowych – można zostawić maseczkę do prania i dezynfekcji a otrzymać czystą.

PACZKI ŻYWNOŚCIOWE

Bank Żywności ul. Królowej Jadwigi 6
poniedziałek i czwartek, w godz. 15.00-17.00
Skierowanie wydaje pracownik socjalny MOPS Sopot

MIEJSCA NOCLEGOWE

Kobiety – Nocny Punkt Interwencyjny w Caritas, Sopot, al. Niepodległości 778,
codziennie w godz. 18.00-6.00, (do 15.05; jeśli będzie potrzeba funkcjonowanie punktu zostanie przedłużone)

Mężczyźni – Ogrzewalnia, Gdańsk, ul. Mostowa 1a,
codziennie w godz. 18.00-8.00

ŁAŹNIA I WYDAWANIE ODZIEŻY

Caritas Sopot, al. Niepodległości 778
Kobiety – wtorek, w godz. 8.00-11.00
Mężczyźni – poniedziałek i czwartek, w godz. 8.00-11.00

STREETWORKERZY

4-5 razy w tygodniu patrolują ulice Sopotu (od 1.06 codziennie) – udzielają informacji odnośnie panującej epidemii, czyli: co zrobić, gdzie się udać, jeżeli ktoś zauważy u siebie objawy koronawirusa. Informują o dostępnych formach wsparcia, wydają sprzęt przedmedyczny (opatrunki, maść w saszetkach, witaminy, krople do oczu itd.), instruują jak samodzielnie zrobić opatrunek, rozdają środki higieniczne, maseczki.