Asystent Osoby z Niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie realizuje zadanie Asystent Osoby z Niepełnosprawnością. Odbiorcami usług asystenckich są mieszkańcy miasta Sopotu:

  • osoby dorosłe posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany) lub grupę inwalidzką (I, II );
  • dzieci od 3 do 16 roku życia posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Praca asystenta ma na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością beneficjenta, stymulowanie do podejmowania aktywności życiowej oraz uspołecznianie osoby niepełnosprawnej. Usługi asystenckie są realizowane na zasadzie współdziałania osoby z niepełnosprawnością i asystenta.

Korzystanie z usługi asystenckiej jest bezpłatne.

 Maksymalny wymiar usług dla beneficjenta wynosi 30 godz. miesięcznie. Usługi asystenckie mogą być świadczone 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do niedzieli, w godz. 7.00 – 22.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie:

Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej – tel. 58 551 17 10 wew. 232, 236

Zgłoszenia są przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 – 15:00.

Aby dokonać zgłoszenia należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy – Karta zgłoszenia do zadania „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością” – stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny do pobrania poniżej lub w siedzibie MOPS);
  • dostarczyć wyżej wymieniony formularz wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia/decyzją ZUS, do MOPS w Sopocie za pomocą poczty elektronicznej (email: mops@mopssopot.pl) lub osobiście.

Za wiedzą i zgodą osoby z niepełnosprawnością zgłoszenia mogą być przekazywane także za pośrednictwem innych podmiotów (np.: rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, asystenci osób z niepełnosprawnością).

Druki do pobrania:

Karta zgłoszenia do zadania „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością” (doc)

Regulamin zadania „Asystent Osoby z Niepełnosprawnością” (pdf)

Harmonogram pracy z beneficjentem (doc)

Harmonogram pracy z asystentem (doc)

Karta realizacji usług asystenckich (doc)

Zarządzenie Dyrektora MOPS w Sopocie (doc)

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close