AktualnościDzieci i RodzinaWażne

Wsparcie psychiatryczne i psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Od kilku lat obserwujemy pogorszenie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Stale rośnie liczba  młodych osób, które potrzebują specjalistycznego wsparcia. Niestety dostęp do specjalistów i terapii zwykle jest bardzo wydłużony w czasie.

Stąd Miasto Sopot i mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego zdecydowali o przeznaczeniu dodatkowych środków na wsparcie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Pamiętaj! Nie jesteś sam! Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń. Po drugiej stronie są osoby, które mogą Ci pomóc.

Tu znajdziesz pomoc:

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Wspierania Rodzin i Dzieci, ul. Chrobrego 6/8/10, pok. 304. Zakres: badania psychiatryczne, opieka i badania psychologiczne, psychoterapia, diagnoza i terapia systemu rodzinnego. Rejestracja: tel. 531 539 639, codziennie w godz. 8.30-10.30. Więcej: www.diagnozaterapia.pl;

Sopocki telefon wsparcia dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Stowarzyszenie Support, dyżury pon.-pt. w godz. 16.00-18.00, tel. 690 538 228 oraz na profilu FB Stowarzyszenia Support.

Specjalistyczne poradnictwo i wsparcie osób w sytuacjach kryzysowych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie (godziny nocne i dni wolne od pracy) – Sopocki telefon wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Support oferuje wsparcie poprzez działa interwencyjne, dyżury telefoniczne oraz konsultacje wyjazdowe, tel. 690 538 228, pon.-pt. w godz. 20.00-8.00 oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo.

Pamiętaj! Jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz zadzwonić na bezpłatny numer telefonu zaufania: 116 111 (dzieci i młodzież) lub 116 123 (dorośli).

Placówki wsparcia dziennego i świetlice socjoterapeutyczne

Stowarzyszenie Sopocki Dom (ul. Armii Krajowej 68) prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. Więcej na: www.sopockidom.pl.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej (al. Niepodległości 778) – Placówka Wsparcia Dziennego zajmuje się  dziećmi i młodzieżą (13-19 lat). Są to m.in. korepetycje, wsparcie psychologiczne, warsztaty socjoterapeutyczne. Więcej na: www.caritas.gda.pl.

Polskie Towarzystwo Psychoedukacji w SP nr 1 oraz SP nr 8 prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów oraz poradnictwo dla rodziców. Cele: poprawa funkcjonowania psychospołecznego, rozwój kompetencji emocjonalnych.

Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia Meander prowadzi m.in. zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczno-edukacyjne, psychoterapię dla dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców.

Działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Program Screen Team obejmuje 50 warsztatów o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą zbyt intensywne korzystanie z mediów cyfrowych, a także o limitach dotyczących używania urządzeń ekranowych adekwatnych do wieku. Program kierowany jest do 500 uczniów i uczennic szkół podstawowych w wieku 11-14 lat.

Program Pigułka wiedzy to informacje o zagrożeniach przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz działaniu alkoholu, tytoniu, e-papierosów czy napojów energetycznych. Program adresowany jest do 800 uczniów i uczennic sopockich szkół podstawowych w wieku 12-14 lat. Więcej na: www.czystedzwieki.pl.

Streetworking dla młodych – grupa docelowa (700 kontaktów rocznie) to dzieci i młodzież sopockich szkół przebywająca w przestrzeni publicznej. Działania: informowanie o pomocy adekwatnej do zgłaszanych problemów, edukacja prozdrowotna, współpraca ze szkołami, pedagogami, psychologami, kuratorami sądowymi. Więcej na: www.czystedzwieki.pl.

Trening Umiejętności Społecznych w przedszkolach – pokazanie dzieciom prawidłowych wzorców w radzeniu sobie z emocjami oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. Wsparciem objętych będzie 120 dzieci w wieku 3-6 lat z sopockich przedszkoli nr 1, 2, 4, 5, 8 i 10.

Gra w dobre zachowania to program realizowany przez fundację Ukryte Skrzydła, obejmujący  strategię zarządzania zachowaniem uczniów w klasie. Koncentruje się na wzmacnianiu zachowań pożądanych.

RESQL – system anonimowego powiadamiania o przemocy w szkole – w SP nr 1 wdrożony zostanie innowacyjny system powiadamiania, jako narzędzie wsparcia w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej. Stworzony został wspólnie z uczniami, nauczycielami, dyrektorami i rodzicami.

Diagnoza wybranych sopockich szkół pod kątem działań profilaktycznych – celem jest zwiększenie skuteczności profilaktyki uzależnień i zaburzeń zachowania dzięki diagnozie sytuacji szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Ocena da możliwość wypracowania planu zmian profilaktyki.

Profilaktyka HIV/AIDS – zwiększenie poziomu wiedzy o zakażeniach HIV, drogach przenoszenia się wirusa i konsekwencjach ryzykownych zachowań. Ważne jest też wzmocnienie akceptacji społecznej osób z HIV/AIDS. Działania realizowane są przez Fundację Pomorski Dom Nadziei w sopockich szkołach ponadpodstawowych. Więcej na: www.pomorskidomnadziei.pl.

Program Zabawa bez odurzania adresowany jest do 800 uczniów i uczennic szkół średnich w wieku 16-18 lat, dostarczy informacji o konsekwencjach zachowań ryzykownych, mechanizmach uzależnień, terapii oraz instytucjach udzielających pomocy.

W planach na rok 2024 są:

  • konkurs na realizację zajęć terapeutycznych, m.in. psychoedukacji, warsztatów kompetencji społecznych, treningu uważności, arteterapii dla dzieci i młodzieży; planowany koszt 200 tys. zł;
  • program dodatkowego wsparcia oraz pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie – informacje w sekretariacie, ul. Władysława IV 23/25, tel. 882 433 500 i 58 551 51 33. Planowany koszt: 200 tys. zł.

fot. pixabay

Źródło informacji: sopot.pl

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close