Zapisz się do biuletynu informacyjnego

Zapisz się do biuletynu informacyjnego

Usługa ta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, które zostają wprowadzone jako aktualność na stronę www.mopssopot.pl.

  • Korzystanie z usługi „Biuletyn informacyjny” jest dobrowolne i bezterminowe.
  • W celu świadczenia usługi „Biuletyn informacyjny” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kolejowej 14, 81-835 Sopot;  (numer telefonu: 58 5511710, adres e-mail: mops@mopssopot.pl) dalej MOPS.

Inspektor ochrony danych

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym w MOPS inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot,
  2. przez adres e-mail: iod@mopssopot.pl.

 Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania Biuletynu informacyjnego na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty sektora teleinformatycznego z którymi MOPS zawarł umowę na świadczenie usług.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z Biuletynu informacyjnego bądź też do zakończenia wydawania Biuletynu informacyjnego przez MOPS.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    prawo do usunięcia danych osobowych;
d)    prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
f) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym czasie.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Biuletynu informacyjnego MOPS.

Aby otrzymywać nasz Biuletyn informacyjny, należy wpisać poniżej swój adres e-mail, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nacisnąć przycisk „Zapisz się do biuletynu”.

UWAGA! W chwili obecnej biuletyn jest wyłączony. Prace naprawcze trwają.

[newsletter_form id=”184″ incontent=”1″]
Jeśli chcesz zmienić adres e-mail, napisz do nas na adres: biuletyn@mopssopot.pl

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu, kliknij w link rezygnacji z biuletynu.

Procedura jest zgodna z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn.zm.) 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close