ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI „IMPULS DO ZMIANY”

Jak pracować z ludźmi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej? Jak zmotywować ich do zmiany swojego życia? Dlaczego zmiana często budzi opór? Co jest efektem zmiany i jak długo można czekać na zmianę u osoby wspomaganej?

Między innymi takie pytania stawiają organizatorzy konferencji „Impuls do zmiany” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie oraz Katedra Zastosowań Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.

Jeszcze przez tydzień, do 12 – tego października można zgłaszać swój udział w konferencji, która odbędzie się w środę 19 października 2011 r. w godz. 10.00-15.00 w Urzędzie Miasta Sopotu.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do środowisk, które na co dzień pracują z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie – pracowników pomocy społecznej, psychologów, kuratorów a także studentów, którzy w przyszłości chcą podjąć pracę w charakterze pracowników socjalnych lub psychologów.

„To spotkanie praktyków i świata nauki – mówi Alina Cysewska – kierownik Działu Pracy Socjalnej sopockiego MOPS-u, która jest jednym z prelegentów konferencji. Chcemy rozmawiać o tym jak skutecznie pomagać, jakie warunki muszą być spełnione aby wprowadzenie zmiany było możliwe, co jest zmianą z punktu widzenia psychologa, pracownika socjalnego, pracodawcy, pokazać różnice w rozumieniu tego pojęcia i w priorytetach podejścia do klienta.

Chcemy pobudzić do myślenia i spowodować dyskusję na temat co uławia a co hamuje proces zmiany – dodaje Alina Cysewska. Jak stymulować otwartość na zmiany klienta pomocy społecznej, pracownika socjalnego, jego przełożonych, decydentów w samorządzie? Jak zmienić stereotypowe postrzeganie pomocy społecznej, jak przekonać polityków, że skuteczna pomoc wymaga czasu, zmian w przepisach i środków finansowych, że warto inwestować w indywidualne podejście do klienta i nowoczesne narzędzia pracy socjalnej, takie jak mediacje, asystentura, streetworking czy grupy wsparcia.

O tym rozmawiać będą osoby ze świata nauki, polityki oraz praktycy, m.in. Paweł Orłowski – kandydat na Posła i poseł VI kadencji, Joanna Cichocka – Gula – wiceprezydent Sopotu, Krystyna Drat – Ruszczak – profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, Krystyna Dominiczak – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski oraz Prezydent Miasta Sopotu. Patronat medialny: Dziennik Bałtycki oraz Radio Plus. Partner konferencji: Wydawnictwo Smak Słowa.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy oraz program konferencji znajduje się w zakładce Konferencja „Impuls do zmiany”, informacje pod nr tel. 0 58 550-31-89, 551-40-54.