AktualnościWażne

Zasiłek na dziecko dla ukraińskich rodziców

Zasiłek na dziecko dla ukraińskich rodziców. Złóż wniosek do końca marca, a otrzymasz pieniądze za cały marzec!
Допомога на дитину для українських сімей. Подай заяву до кінця березня, а отримаєш допомогу за весь березень (місяць)!

Rodziny z Ukrainy, które przybyły do nas w związku z działaniami wojennymi mogą otrzymać w Polsce świadczenia na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Osoby, które mają już PESEL, oprócz jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 300 zł, mogą skorzystać ze świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, wychowawczych a także z pomocy społecznej.

Świadczenia rodzinne

– Zachęcamy osoby, które mają pod opieką dziecko (rodziców lub opiekunów tymczasowych) do złożenia wniosków o świadczenia rodzinne jeszcze w marcu. Świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku czyli osoby, które złożą wniosek w marcu, otrzymają pieniądze za ten miesiąc. W obecnej sytuacji, dla osób które do nas przybyły w związku z działaniami wojennymi, każda polska złotówka jest ważna – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Nasi pracownicy pomogą wypełnić wniosek, udzielą szczegółowych informacji i niezbędnego wsparcia.

Obywatele Ukrainy mogą skorzystać ze świadczeń na takich samych zasadach jak obywatele Polski. Do ustalenia dochodu rodziny uwzględnia się jednak tylko osoby, które przebywają na terenie Polski. Najczęściej są to kobiety z dziećmi.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od wieku dziecka i może wynosić od 95 do 135 zł na miesiąc na każde dziecko. W zależności do sytuacji w jakiej znajduje się rodzina, może jeszcze otrzymać dodatki do zasiłku rodzinnego, m.in. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Kobieta, która niedawno została mamą może otrzymać także tzw. becikowe czyli jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka lub świadczenie rodzicielskie. Dodatek przysługuje na każde dziecko do ukończenia 12-go miesiąca życia.

Osoby, które mają pod opieką dziecko z niepełnosprawnością, mogą otrzymać dodatkowo świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny lub/i świadczenie pielęgnacyjne. Aby otrzymać te świadczenia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka.

Formularze wniosków o świadczenia rodzinne dostępne są we wszystkich punktach obsługi MOPS Sopot. Druki wniosków dostępne są także na stronie Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ważne aby poprawnie, wielkimi literami (alfabet łaciński) wypełnić wniosek. Należy podać adres e-mail, nr telefonu oraz wpisać numer konta bankowego, uzupełnić podpisy pod koniecznymi oświadczeniami.

Wnioski o świadczenia rodzinne z MOPS można składać papierowo lub elektronicznie. 

– elektronicznie:

 • przez banki polskie świadczące usługi drogą elektroniczną
 • za pośrednictwem Platformy Emp@tia, www.empatia.mrpips.gov.pl.

– wniosek papierowy (osobiście):

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, al. Niepodległości 876, tel. + 48 58 58 551 61 63,
  godziny przyjęć: poniedziałek: 10.00-17.00, od wtorku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00.

Pozostałe Punkty Obsługi Klienta MOPS, czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00

 • Kolejowa 14
 • Niepodległości 759 a
 • Centrum Wsparcia Ukrainy, al. Niepodległości 749

 Informacje na temat świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy można otrzymać pod całodobowym nr tel. + 48 58 551 17 10.

Świadczenia z pomocy społecznej

Poza jednorazowym świadczeniem 300 zł ze specustawy oraz świadczeniami rodzinnymi z MOPS-u, obywatele Ukrainy, mogą również otrzymać zasiłki z pomocy społecznej, np. zasiłek celowy na zakup leków, żywności czy inne niezbędne wydatki.

Uchodźcom z Ukrainy przysługują także świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej, w szczególności posiłek, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), interwencja kryzysowa. Mogą skorzystać także z pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Rodziny z dziećmi mogą także otrzymać pomoc finansową z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). ZUS przyjmuje wnioski o jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w wysokości 300 złotych, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia oraz świadczenia z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (na drugie i każde kolejne dziecko, w wieku od 12. do 35. miesiąca). Z ZUS można także otrzymać dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informacje o świadczeniach z ZUS można otrzymać dzwoniąc na specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim. Infolinia dostępna jest w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem + 48 22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl

Więcej o świadczeniach z ZUS na stronie Інформація для громадян України – UA – ZUS

UA:

Допомога на дитину для українських сімей. Якщо подасиш заявку у березні, зможеш раніше отримати виплати.

Родини з України, які приїхали до нас у зв’язку із військовими діями, у Польщі можуть отримати фінансову допомогу для забезпечення найнеобхідніших життєвих потреб. Якщо ви вже маєте PESEL, то крім одноразової фінасової допомоги у розмірі 300 злотих, можете скористатися з матеріальної допомоги на сім’ю, опікунських, допомоги на виховання, а також суспільної допомоги.

Батьківська допомога (матеріальна допомога на дитину)

– Заохочуємо осіб, які виховують дитину (батьків чи тимчасових опікунів) подати заявку на Батьківську допомогу ще у березні. Допомога починає нараховуватися з місяця подачі заяви. Якщо подати заяву у березні, ви зможете отримати кошти за цей місяць. У ситуації, яка склалася для сімей, які прибули до нас у зв’язку із воєнними діями в Україні, кожен польський злотий має значення, – підкреслює Анджей Чекай, директор Міського Центру Соціальної Допомоги у Сопоті (MOPS). Наші працівники допоможуть заповнити заявку, нададуть детальну інформацію та необхідну підтримку.

Громадяни України можуть скористатися з матеріальної допомоги на тих самих умовах, що і громадяни Польщі. Щоб визначити дохід сім’ї беруть до уваги лише ті особи, які перебувають на території Польщі. Найчастіше це жінки із дітьми.

Розмір допомоги залежить від віку дитини і може становити від 95 до 135 злотих на місяць на кожну дитину. Залежно від ситуації,  в якій знаходиться родина, може отримати додатки до батьківської допомоги, у т.ч. матеріальна допомога у зв’язку із народженням дитини, вихованням дитини у період декретної відпустки, допомоги для одиноких матерів/батьків, допомоги для багатодітної родини, розвитку і реабілітації  дитини з інвалідністю, початок навчального року, навчання дитини поза місцем проживання.

Жінка, яка недавно народила дитину, може отримати також т.зв. „becikowe” тобто одноразову допомогу при народженні дитини або батьківську допомогу. Цей вид допомоги можна отримати на кожну дитину, до 1го року.

Особи, які мають під опікою дитину з інвалідністю, можуть отримати додатково „опікунські”: матеріальну допомогу на догляд або/і допомогу по догляду. Щоб отримати цей вид допомоги необхідно свідоцтво про інвалідність або про ступінь інвалідності дитини (ступінь функціональних порушень).

Зразки заяв для отримання матеріальної допомоги сім’ям доступні в усіх пунктах обслуговування MOPS Сопот. Також їх можливо роздрукувати зі сторінки  Wzory wniosków o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Важливо правильно і великими літерами латинського алфавіту заповнити заявку. Потрібно вказати e-mail, номер телефону, а також вписати номер банківського рахунку, перевірити підписи під необхідними документами.

Заявки про матеріальну допомогу для сім’ї з MOPS можна скласти у паперовій чи електронній формі.

В електронній формі:

 • У польських банках, що надають послуги в електронній формі.
 • На платформі Emp@tia, empatia.mrpips.gov.pl.

В паперовій формі (особисто):

Міський центр соціальної допомоги (MOПС), Відділ допомоги родині та фонду аліментів., Ал. Niepodległości 876, tel. + 48 58 58 551 61 63,
Пн: 10.00-17.00, Вт-Пт: 8.00 – 15.00.

Решта Пунктів Обслуговування Клієнтів MOПС,, працюють з понеділка до п’ятниці, з 8.00-15.00

 • Вул. Kolejowa 14
 • aл. Niepodległości 759 a
 • Центр Підтримки України, ал. Niepodległości 749

Інформація щодо матеріальної допомоги сім’ям, а також соціальна допомога для громадян України можна отримати на цілодобовій гарячій лінії за номером + 48 58 551 17 10.

Соціальна матеріальна допомога

Крім одноразової допомоги у розмірі 300 злотих, зі спеціального Закону про українців та допомогою для сімей з дітьми з MOPS, громадяни України можуть також отримати матеріальну допомогу від соціальної підтримки, наприклад, цільову матеріальну допомогу на купівлю ліків, їжі чи інші цільові видатки.

Біженці з України також можуть отримати нефінансову допомогу, а саме харчування, соціальну підтримку спеціалістів, консультації спеціалістів (психологічні, юридичні), кризова інтервенція. Також можуть скористатися із допомоги продуктами харчування, в рамках Європейського Фонду Допомоги Найбільш Потребуючим.

Допомога із Управління Соціального Захисту населення (ЗУС)

Сім’ї з дітьми можуть також отримати фінансову допомогу із Управління соціального захисту населення (ЗУС).

ЗУС приймає заявки щодо одноразової допомоги для учнів, що розпочинають навчальний рік у школі  чи університеті у розмірі 300 злотих, допомога на виховання у розмірі 500 злотих на кожну дитину до закінчення 18 року життя та допомогу за програмою „Родинний капітал Опікунчий” (на другу і кожну наступну дитину, у віці від 12 до 35 місяці). З ЗУС також можна отримати дофінансування для перебування дитини у яслях. Відповідні заяви українською мовою можна подати лише в електронній формі на Платформі електронних послуг (PUE) ZUS.

Інформацію щодо допомоги від ЗУС можна отримати за телефоном спеціальної гарячої лінії українською та польською мовою. Інфолінія працює у робочі дні від понеділка до п’ятниці з 8.00 до 18.00 за номером + 48 22 444 02 55. Питання щодо соціальної допомоги для сімей з України можна також надіслати на адресу UA@zus.pl

Більше щодо соціальної допомоги від ЗУС на сторінці Інформація для громадян України – UA – ZUS

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close