ZMIANY W ŚWIADCZENIACH DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby, które opiekują się niepełnosprawnym dorosłym członkiem rodziny i utraciły w lipcu 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mogą ubiegać się o przywrócenie im utraconych świadczeń. Możliwość taką daje ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która obowiązuje od 15 maja 2014 r. W tym celu należy w ciągu 4 miesięcy, czyli do 15 września 2014 r. złożyć wniosek o zasiłek dla opiekuna. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA w wys. 520 zł miesięcznie przysługuje jednie osobom, które miały ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do 31.12.2012 r. i które utraciły to prawo z dniem 01.07.2013r. Osoby, które spełnią warunki określone przez ustawodawcę otrzymają zaległą pomoc wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 14.maja 2014r.

– Obecnie funkcjonują trzy formy wsparcia dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny – mówi Katarzyna Jureko – kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego sopockiego MOPS-u: świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców niepełnosprawnych dzieci (które od 1 maja 2014 r. wynosi 1 000 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy dla osób opiekujących się dorosłym krewnym w kwocie 520 zł oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie 520 zł (nowe świadczenie-od 15 maja 2014 r.). Różne są wymagania i warunki, które należy spełnić aby otrzymać poszczególne świadczenia.

– Osoby, które opiekują się niepełnosprawnym krewnym i chciałyby dowiedzieć się jak się starać o świadczenia, zapraszamy do punktu informacyjnego sopockiego MOPS-u podczas IX Sopockich Integracyjnych Targów Pracy, które odbędą się w poniedziałek 2 czerwca 2014 r. w godz. 10.00 – 13.00 w Hali 100-lecia Sopotu – dodaje Anna Jarosz, dyrektor sopockiego MOPS-u. Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS-u wyjaśnią wszystkie wątpliwości związane ze zmianami w świadczeniach rodzinnych oraz pomogą wypełnić odpowiednie wnioski.

Szczegółowych informacji udziela oraz wnioski przyjmuje Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, al. Niepodległości 876, tel. 58 551-61-63, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek: 12.00-17.00, wtorek-piątek: 10.00-14.00