AktualnościSeniorzy / NiepełnosprawniWażne

Zostań asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej

Jesteś osobą odpowiedzialną, życzliwą i otwartą na potrzeby innych ludzi? Posiadasz doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi? Zostań asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi do pełnienia roli asystenta. Zadaniem asystenta jest wspieranie osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu i uczestnictwie w życiu społecznym.

Kto może zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej:

  • osoba posiadająca wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna osoby starszej czy opiekuna medycznego
  • osoby, które mimo, że nie posiadają wymienionego wykształcenia, pracowały z osobami niepełnosprawnymi, posiadają odpowiednie doświadczenie, umiejętności i znają specyfikę takiej pracy
  • w przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

– Pomoc asystenta jest ważnym wsparciem dla osoby, która z powodu niepełnosprawności napotyka na różne ograniczenia i trudności – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Pomaga odnaleźć się w życiu codziennym oraz zwiększa szansę osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia – dodaje A. Czekaj. W sopockim MOPS już od 2 lat kilkanaście osób korzysta z takiej formy wsparcia. Środki otrzymane z programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” pozwolą zatrudnić dodatkowe osoby i objąć wsparciem asystenta kolejne osoby potrzebujące takiej formy wsparcia.

Asystent podpisze umowę zlecenie z sopockim MOPS-em i otrzyma wynagrodzenie za liczbę zrealizowanych godzin pracy. Usługa asystencka może być realizowana przez 7 dni w tygodniu w zależności od indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Czasem jest to godzina lub dwie kilka razy w tygodniu, w niektórych przypadkach kilka godzin dziennie. Towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością i wspieranie jej w codziennym funkcjonowaniu może być dodatkowym zajęciem np. dla studentów czy innych osób, które jako wolontariusze współpracują z organizacją wspierającą osoby z niepełnosprawnościami.

Do zadań asystenta należeć będzie m.in:

  • pomoc w dotarciu i powrocie do szkoły, pracy, urzędu, na rehabilitację czy lekarza oraz inne miejsca wskazane przez osobę z niepełnosprawnością
  • wsparcie w zakupach przy aktywnym udziale osoby z niepełnosprawnością
  • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
  • towarzyszenie podczas uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy społecznych.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu z usług asystenta mogą skorzystać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Zachęcamy do kontaktu z sopockim MOPS-em zarówno osoby zainteresowane podjęciem współpracy w charakterze asystenta, jak również osoby z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Taka współpraca może przynieść wiele korzyści zarówno, osobie z niepełnosprawnościami, jak również asystentowi – podkreśla Marlena Jasnoch, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Osoby chętne do podjęcia roli asystenta mogą składać oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, osobiście, za pośrednictwem poczty lub mailowo na adres: mops@mopssopot.pl, do dnia 11.03.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot, tel. 58 551-17-10 wew. 232, 236.

Wymagania dotyczące wykształcenia, doświadczenia oraz dokumentów, które należy złożyć znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close