KONFERENCJA NIEWOLNICY SIŁY

NIEWOLNICY SIŁY

KONFERENCJA SZKOLENIOWA DOTYCZĄCA PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC WOBEC BLISKICH

O KONFERENCJI

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to wciąż dynamicznie rozwijający się obszar pomagania. W Polsce w ostatnich latach wzmożono wysiłki dotyczące tworzenia systemu pomocy rodzinom dotkniętym tym problemem. Poza nowymi rozwiązaniami ustawowymi i systemowymi inwestuje się w szkolenie specjalistów, którzy pracują nad zmianą bezpośrednio z członkami rodzin. W pierwszej kolejności stwarzany jest system oparcia dla osób, które stają się ofiarami przemocy, bo jako słabsze pierwsze potrzebują odpowiedniej ochrony, wsparcia i wiedzy. Przemocy jednak nie da się zatrzymać, jeśli nie pomożemy w zmianie osobom, które się jej dopuszczają.

Praca z osobami stosującymi przemoc jest ważna, ponieważ zmiana w ich postawach i zachowaniach pozwala im budować zdrowe i bezpieczne więzi, a przede wszystkim zapobiega krzywdzeniu najbliższych – tych obecnych oraz przyszłe rodziny, które mogą zakładać. System penitencjarny, choć czasami konieczny, nie jest wystarczający. Potrzeba stwarzać możliwości dla ich leczenia i rozwoju. Jest to praca trudna i wymaga odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.

Podczas tej konferencji chcielibyśmy rozmawiać o dobrych, sprawdzonych praktykach dotyczących pomocy sprawcom przemocy, a także kierunkach rozwoju w tej dziedzinie na przyszłość. Dotychczasowa oferta rozpowszechniona w Polsce obfituje w skuteczne praktyki, ale jednocześnie ukazuje potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego specjalistów i uzupełniania wiedzy w tym zakresie, a także konieczność tworzenia dodatkowych możliwości, takich jak choćby pogłębiona terapia dla osób stosujących przemoc.

DLA KOGO?

Konferencja ma charakter szkoleniowy i jest skierowana do interdyscyplinarnego grona profesjonalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, pracowników socjalnych, pracowników oświaty i ochrony zdrowia, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Policjantów, terapeutów uzależnień, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, trenerów prowadzących programy dla osób stosujących przemoc oraz osób studiujących i szkolących się w powyższych obszarach.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

GDZIE i KIEDY?

Konferencja odbędzie się 6 czerwca w godz. 9.00 – 17.00 w Sopocie, na Uniwersytecie SWPS, ul. Polna 16/20.
Program konferencji do pobrania poniżej.

ZAPISY

Zgłoszenia do udziału w konferencji oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać mailowo na adres:

konferencja2016@mopssopot.pl

W treści zgłoszenia prosimy podać: Imię, Nazwisko oraz ewentualne miejsce pracy związane z obszarem przeciwdziałania przemocy.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż podanie powyższych danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, z siedzibą w Sopocie, ul. Kolejowa 14. Państwa dane przetwarzane będą jedynie w celu rezerwacji oraz realizacji konferencji „Niewolnicy Siły” oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dodatkowe informacje uzyskać można kontaktując się z Punktem Interwencji Kryzysowej w Sopocie pod numerem 58 550 14 14.