Aktualności

KONFERENCJA NIEWOLNICY SIŁY

NIEWOLNICY SIŁY

KONFERENCJA SZKOLENIOWA DOTYCZĄCA PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC WOBEC BLISKICH

O KONFERENCJI

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie to wciąż dynamicznie rozwijający się obszar pomagania. W Polsce w ostatnich latach wzmożono wysiłki dotyczące tworzenia systemu pomocy rodzinom dotkniętym tym problemem. Poza nowymi rozwiązaniami ustawowymi i systemowymi inwestuje się w szkolenie specjalistów, którzy pracują nad zmianą bezpośrednio z członkami rodzin. W pierwszej kolejności stwarzany jest system oparcia dla osób, które stają się ofiarami przemocy, bo jako słabsze pierwsze potrzebują odpowiedniej ochrony, wsparcia i wiedzy. Przemocy jednak nie da się zatrzymać, jeśli nie pomożemy w zmianie osobom, które się jej dopuszczają.

Praca z osobami stosującymi przemoc jest ważna, ponieważ zmiana w ich postawach i zachowaniach pozwala im budować zdrowe i bezpieczne więzi, a przede wszystkim zapobiega krzywdzeniu najbliższych – tych obecnych oraz przyszłe rodziny, które mogą zakładać. System penitencjarny, choć czasami konieczny, nie jest wystarczający. Potrzeba stwarzać możliwości dla ich leczenia i rozwoju. Jest to praca trudna i wymaga odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.

Podczas tej konferencji chcielibyśmy rozmawiać o dobrych, sprawdzonych praktykach dotyczących pomocy sprawcom przemocy, a także kierunkach rozwoju w tej dziedzinie na przyszłość. Dotychczasowa oferta rozpowszechniona w Polsce obfituje w skuteczne praktyki, ale jednocześnie ukazuje potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego specjalistów i uzupełniania wiedzy w tym zakresie, a także konieczność tworzenia dodatkowych możliwości, takich jak choćby pogłębiona terapia dla osób stosujących przemoc.

DLA KOGO?

Konferencja ma charakter szkoleniowy i jest skierowana do interdyscyplinarnego grona profesjonalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, pracowników socjalnych, pracowników oświaty i ochrony zdrowia, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Policjantów, terapeutów uzależnień, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, trenerów prowadzących programy dla osób stosujących przemoc oraz osób studiujących i szkolących się w powyższych obszarach.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

GDZIE i KIEDY?

Konferencja odbędzie się 6 czerwca w godz. 9.00 – 17.00 w Sopocie, na Uniwersytecie SWPS, ul. Polna 16/20.
Program konferencji do pobrania poniżej.

ZAPISY

Zgłoszenia do udziału w konferencji oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać mailowo na adres:

konferencja2016@mopssopot.pl

W treści zgłoszenia prosimy podać: Imię, Nazwisko oraz ewentualne miejsce pracy związane z obszarem przeciwdziałania przemocy.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż podanie powyższych danych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, z siedzibą w Sopocie, ul. Kolejowa 14. Państwa dane przetwarzane będą jedynie w celu rezerwacji oraz realizacji konferencji „Niewolnicy Siły” oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dodatkowe informacje uzyskać można kontaktując się z Punktem Interwencji Kryzysowej w Sopocie pod numerem 58 550 14 14.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close