przejdź na stronę ePUAP Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
przejdź na stronę Urzędu Miasta Sopotu
Przejdź na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Drukuj stronę

ZOSTAŃ OPIEKUNEM PRAWNYM LUB KURATOREM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza osoby pełnoletnie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub kuratora.

Opiekun prawny to osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych dla osoby niemającej zdolności do czynności prawnych, np. dla osoby małoletniej lub dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Opiekun powinien zadbać o potrzeby życiowe osoby oddanej mu pod opiekę, powinien dbać także o jej majątek. Oznacza to, że powinien zapewnić jej środki do życia, mieszkanie i wyżywienie, w razie potrzeby wystąpić o świadczenia z ubezpieczeń społecznych (np. rentę) lub pomoc społeczną, zapewnić opiekę medyczną, realizację obowiązku szkolnego, itd. Opiekun prawny jest również przedstawicielem ustawowym swojego podopiecznego, czyli może dokonywać czynności prawnych w jego imieniu.

Kurator to  przedstawiciel osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, która potrzebuje pomocy lub nie jest w stanie sama prowadzić swoich spraw  (np. kurator dla  ubezwłasnowolnionego częściowo, kurator dla osoby niesamodzielnej).

Opiekunem prawnym lub kuratorem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych. Opiekunem nie może być osoba uprzednio pozbawiona przez sąd praw rodzicielskich lub zwolniona z opieki.

Sąd opiekuńczy, który ustanawia opiekuna prawnego może przyznać opiekunowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad inną osobą. Z takim wnioskiem musi wystąpić sam opiekun.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora mogą zgłaszać się do:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie – Dział Pracy Socjalnej
al. Niepodległości 759 a, tel. 58 550 31 89; 58 551 40 54
poniedziałek w godz. 13.00-15.00
wtorek – piątek w godz. 8.00-10.00

Budowa strony dofinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji Emblemat Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Znajdź nas na Znajdź nas na YouTube
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Zwycięzca Plebiscytu Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu
Identyfikacja Wizualna Certyfikatu Strona Internetowa bez barier
Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.