Aktualności

ZOSTAŃ OPIEKUNEM PRAWNYM LUB KURATOREM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza osoby pełnoletnie do pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub kuratora.

Opiekun prawny to osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych dla osoby niemającej zdolności do czynności prawnych, np. dla osoby małoletniej lub dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Opiekun powinien zadbać o potrzeby życiowe osoby oddanej mu pod opiekę, powinien dbać także o jej majątek. Oznacza to, że powinien zapewnić jej środki do życia, mieszkanie i wyżywienie, w razie potrzeby wystąpić o świadczenia z ubezpieczeń społecznych (np. rentę) lub pomoc społeczną, zapewnić opiekę medyczną, realizację obowiązku szkolnego, itd. Opiekun prawny jest również przedstawicielem ustawowym swojego podopiecznego, czyli może dokonywać czynności prawnych w jego imieniu.

Kurator to  przedstawiciel osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, która potrzebuje pomocy lub nie jest w stanie sama prowadzić swoich spraw  (np. kurator dla  ubezwłasnowolnionego częściowo, kurator dla osoby niesamodzielnej).

Opiekunem prawnym lub kuratorem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych. Opiekunem nie może być osoba uprzednio pozbawiona przez sąd praw rodzicielskich lub zwolniona z opieki.

Sąd opiekuńczy, który ustanawia opiekuna prawnego może przyznać opiekunowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad inną osobą. Z takim wnioskiem musi wystąpić sam opiekun.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora mogą zgłaszać się do:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie – Dział Pracy Socjalnej
al. Niepodległości 759 a, tel. 58 550 31 89; 58 551 40 54
poniedziałek w godz. 13.00-15.00
wtorek – piątek w godz. 8.00-10.00

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close