Aktualności

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Gmina Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie  zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie warsztatów dla dwóch grupy uczestników (każda z grup do 13 osób, łącznie 25 osób) 32 godzin warsztatów psychoedukacyjnych dla dwóch grup, w czterech 8 godzinnych blokach (4 dni po 8h zajęć, każda grupa 2 dni po 8h zajęć), dla uczestników projektu Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , w terminie szczegółowo ustalonym z Zamawiającym.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Szczegółowe informacje oraz formularz szacowania wartości zamówienia.

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia:

Szacowanie należy składać w formie mailowej na adres: j.krukowska@mopssopot.pl do dnia 09.02.2018 r. do godziny 15.00.

Osoba do kontaktu:

Joanna Krukowska – tel. 58 551 17 10 wew. 250

 

 

 

 

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close