AktualnościSeniorzy / Niepełnosprawni

15 MAJA – OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH

Ogólnopolski Dzień Opiekuna Osób Starszych, to dzień poświęcony wszystkim osobom, które zajmują się osobami starszym, niesamodzielnymi.  Zarówno tym, które robią to zawodowo, np. opiekunki środowiskowe, jak również opiekunom rodzinnym, którymi najczęściej są najbliżsi – mąż lub żona, dzieci bądź wnuczkowie.

– Wieloletnia opieka nad chorym, niesamodzielnym domownikiem jest dużym obciążeniem psychicznym i może szybko doprowadzić do wyczerpania i zniechęcenia. Wzmocnienie opiekunów rodzinnych w pełnieniu ich trudnej roli jest kluczowym elementem umożliwiającym pozostanie osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania, bez konieczności umieszczania w całodobowej placówce – mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora sopockiego MOPS-u. Polepszenie jakości życia opiekunów niewątpliwie przyczynia się także do lepszej opieki nad ich bliskimi. Odpowiadając na ich potrzeby stale poszerzamy ofertę wsparcia skierowaną specjalnie do opiekunów.

Osoba, która musi się zmierzyć z opieką nad niesamodzielnym krewnym często ma wiele pytań i wątpliwości. Stoi przed dylematem jak przeorganizować codzienne życie aby zapewnić właściwą opiekę. Nie wie gdzie szukać pomocy, jak pielęgnować osobę leżącą, jak dostosować mieszkanie do potrzeb osoby niesamodzielnej. Dlatego sopocki MOPS działa Telefon Wsparcia Opiekuna dla osób, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, niesamodzielnymi, wymagającymi wsparcia. Pod numerem (58) 341-83-18 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy, otrzymać kompleksowe informacje o różnych formach wsparcia a także pomoc psychologiczną.

Kolejnym elementem systemu wsparcia, konsekwentnie budowanego w Sopocie jest całodobowa opieka wytchnieniowa, która została uruchomiona w Domu Pomocy Społecznej. Opieka wytchnieniowa polega na zapewnieniu opieki osobie z niepełnosprawnością na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, konieczność załatwienia codziennych spraw lub po prostu potrzebę odpoczynku. W czasie, gdy opiekun ma chwilę wytchnienia, podopiecznym zajmują się profesjonaliści: opiekunka, pielęgniarka, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy i pracownicy socjalni.

– Mamy nadzieję, że niebawem wrócimy do możliwości korzystania z całodobowych miejsc wytchnieniowych w Domu Pomocy Społecznej. Niestety obecnie ze względu na epidemię nie możemy tego realizować – dodaje Marlena Jasnoch.

Sopot docenia również pracę opiekunek środowiskowych, które opiekują się starszymi i niesamodzielnymi mieszkańcami Sopotu w ich domach. Prezydent Miasta, co roku nagradza opiekunki wyróżnione w plebiscycie „Opiekunka Środowiskowa Roku”. Jest to jedyne w Polsce, wyróżnienie przyznawane (od 2009 roku) opiekunkom środowiskowym, w dowód uznania za ich pracę na rzecz osób starszych i niesamodzielnych.

Opiekunka Środowiskowa to zawód wymagający pasji, siły oraz empatii a ze względu na sytuację demograficzną kraju i starzenie się społeczeństwa, to zawód, na którego zapotrzebowanie stale rośnie. Przyznając wyróżnienie „Opiekunka Środowiskowa Roku” organizatorzy plebiscytu przyczyniają się do podniesienia prestiżu zawodu opiekunki środowiskowej oraz zachęcają młodych ludzi do kształcenia się w tym trudnym ale pięknym  zawodzie.

– Zawód opiekunki środowiskowej zajmuje ważne miejsce w systemie pomocy społecznej. Opiekunka ściśle współpracuje z pracownikiem socjalnym, czasem również z psychologiem czy pielęgniarką. Dzięki współpracy takiego zespołu można zapewnić kompleksową opiekę, która umożliwi osobie niesamodzielnej pozostanie we własnym środowisku rodzinnym. Dobra usługa opiekuńcza to opieka adekwatna do sytuacji potrzebującego i dostosowywana indywidualnie do jego potrzeb, zapewniana przez rodzinę bądź profesjonalnie przygotowane służby społeczne – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Coraz większą grupę stanowią osoby w podeszłym wieku, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W celu wzmocnienia bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, miasto zapewnia najbardziej potrzebującym bezpłatną teleopiekę, system przywoławczy, który w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uruchamia system pomocy zawiadamiając najbliższe otoczenie, a w razie potrzeby służby medyczne. Osoby niesamodzielne mogą skorzystać z ciepłego posiłku dowożonego do domu, a także wsparcia psychologa. Wszyscy seniorzy mogą bezpłatnie otrzymać Sopockie Pudełko Życia, z kartą która zawiera informacje ważne dla sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej: o schorzeniach, uczuleniach, zażywanych lekach a także kontakt do najbliższej rodziny, szczególnie ważny w przypadku osób mieszkających samotnie.

Dodatkowym wsparciem jest pomoc Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, który wspiera osoby z niepełnosprawnością, m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o siebie i swoje otoczenie, w załatwianiu spraw urzędowych czy asystowaniu podczas wizyt u lekarza.

Ogólnopolski Dzień Opiekuna Osób Starszych to inicjatywa ATERIMA MED i Akademii Opiekunów, która m.in. organizuje bezpłatne warsztaty dla tych, którzy zajmują się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Obchodzony jest po raz trzeci.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close