Aktualności

Sopot wspiera osoby potrzebujące w czasie pandemii

Od momentu ogłoszenia stanu pandemii po pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie zgłosiło się ponad 80 rodzin, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia MOPS. Dziś zgłoszenie, jutro wypłata, tak można w skrócie określić system ekspresowej pomocy wprowadzonej przez sopocki MOPS w związku z pandemią.

Oprócz pomocy finansowej, osoby które w związku z pandemią znalazły się w trudnej sytuacji i nie są w stanie samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych, mogą otrzymać paczki żywnościowe a także wsparcie psychologiczne oraz pomoc prawną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie otrzymał z Urzędu Miasta Sopotu dodatkowe środki – 400 tys. zł, na zasiłki dla osób, które z powodu pandemii znalazły się w trudnej sytuacji. Najczęściej po pomoc zgłaszają się osoby, które utraciły pracę lub w związku z obecną sytuacją mają problem ze znalezieniem pracy.

– Wprowadziliśmy specjalną, uproszczoną, ekspresową procedurę, dzięki której pomoc realizowana jest niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Aby otrzymać zasiłek  wystarczy zadzwonić do MOPS. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego telefonicznie i bazuje na oświadczeniach złożonych przez osoby, które zgłoszą potrzebę wsparcia. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, a pomoc udzielana jest według potrzeb i sytuacji danej osoby czy rodziny.

Wsparcie rodzin i dzieci

Pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin pozostają w stałym kontakcie z rodzinami, które objęte są wsparciem sopockiego MOPS. Zgłaszane potrzeby realizowane są na bieżąco. Również lokalne firmy, instytucje, organizacje, lokale gastronomiczne a także osoby prywatne, nie zapominają w tym trudnym czasie o osobach najbardziej potrzebujących. Sprzęt komputerowy przekazany przez sopocką firmę NDI (10 laptopów oraz 10 tabletów) trafił do rodzin wielodzietnych oraz do samotnych rodziców. Sprzęt ten, umożliwia dzieciom realizowanie nauki on-line. Służy również do wideospotkań całej rodziny z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny. Umożliwia również pełniejszy dostęp do materiałów edukacyjnych i wychowawczych oraz udział w zajęciach terapeutycznych i logopedycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Sopocki Dom, które prowadzi w Sopocie świetlicę dla dzieci.

Osoby starsze, niesamodzielne otoczone szczególną troską

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie wspólnie z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu od początku pandemii zbiera wszelkie sygnały i kontaktuje ze sobą osoby potrzebujące wsparcia z tymi, które chcą pomóc. Projekt „Pomoc sąsiedzka w Sopocie” skierowany jest przede wszystkim do osób samotnych starszych, niesamodzielnych, które potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, dostarczeniu leków, wyprowadzeniu psa czy wyniesieniu śmieci. Do akcji pomocy seniorom przyłączyły się również sopockie delikatesy Mrozińscy, które realizują zakupy na telefon z dostawą do domu.

Szczególną troską otoczone są samotne osoby starsze, niesamodzielne a także osoby
z niepełnosprawnościami. W codziennym funkcjonowaniu wspierane są przez opiekunki środowiskowe a także asystentów osób z niepełnosprawnościami. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymują ciepły posiłek do domu. Wszystkie osoby, które udzielają wsparcia stosują zasady bezpieczeństwa i zaopatrzone są w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Również osoby, które korzystają ze wsparcia wyposażone zostały niezbędne środki ochrony, przede wszystkim maseczki.

Kilka tysięcy maseczek wielokrotnego użytku trafiło do mieszkańców Sopotu znajdujących się w trudnej sytuacji oraz do osób najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem i groźne powikłania z tym związane. Maseczki przekazano m.in. rodzinom, które znajdują się pod opieką MOPS, osobom starszym, chorym, bezdomnym, osobom z niepełnosprawnościami. Ich dystrybucją zajął się sopocki MOPS, przy wsparciu opiekunek środowiskowych oraz wolontariuszy i harcerzy. Maseczki dostarczane są również osobom potrzebującym wraz z paczką żywnościową oraz seniorom wraz z zakupami. Osoby bezdomne otrzymują maseczki w jadłodajni Caritas m.in. przy wydawaniu posiłku. Następnego dnia, przy wejściu mogą zostawić używaną maseczkę do prania a w zamian otrzymają czystą, wypraną i zdezynfekowaną.

Pomoc osobom bezdomnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w ścisłej współpracy z innymi służbami miejskimi stale monitoruje sytuację osób potrzebujących, w tym również osób bezdomnych, zapewniając im niezbędne wsparcie. Miasto Sopot od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które zapewniają na zlecenie miasta nocleg oraz wyżywienie dla osób bezdomnych. W obecnej sytuacji działania te zostały zintensyfikowane.

Jeśli osoba bezdomna wyrazi zgodę zostanie skierowania do odpowiedniej placówki, która zapewnia schronienie oraz wyżywienie. Osoby, które z różnych względów nie chcą skorzystać z takiej możliwości, w siedzibie Caritasu w Sopocie przy al. Niepodległości 778 mogą otrzymać posiłek. Tam również mogą skorzystać z łaźni, otrzymać czystą odzież oraz maseczkę. W przypadku kiedy osoba bezdomna z uwagi na pandemię boi się skorzystać z wyżej dostępnych miejsc, może otrzymać paczkę żywnościową.

4-5 razy w tygodniu ulice Sopotu patrolują streetworkerzy (od 1.06 patrole będą codziennie). Udzielają informacji odnośnie panującej epidemii, czyli: co zrobić, gdzie się udać, jeżeli ktoś zauważy u siebie objawy koronawirusa. Informują o dostępnych formach wsparcia, wydają sprzęt przedmedyczny (opatrunki, maść w saszetkach, witaminy, krople do oczu itd.), instruują jak samodzielnie zrobić opatrunek, rozdają środki higieniczne oraz maseczki.

W związku z epidemią i nowym zadaniem w sopockim MOPS utworzony został Zespół ds. kontaktów z osobami w kwarantannie. Zadaniem Zespołu jest stały monitoring osób przebywających na kwarantannie, rozeznanie ich potrzeb, udzielanie poradnictwa oraz niezbędnego wsparcia. Najczęściej pomoc udzielana jest w formie dostarczenia paczki żywnościowej, wsparcia w realizacji zakupu artykułów spożywczych, higienicznych a także termometru czy niezbędnych leków. Artykuły te dostarczane są do osób przebywających na kwarantannie przez  Ochotniczą Strażą Pożarną.

– Każda osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji może liczyć na nasze wsparcie – podkreśla dyrektor MOPS, zarówno w formie finansowej, pomocy w zapewnieniu posiłku, usług opiekuńczych dla osób starszych, niesamodzielnych czy wsparcia psychologicznego.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia zadzwoń lub napisz do sopockiego MOPS, tel. 58 551 17 10, e-mail: mops@mopssopot.pl. Potrzebujesz pomocy psychologa? Zadzwoń do Punktu Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, tel. 609 680 115, w dni robocze, w godz. 8.00-20.00.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close