Sopot wspiera osoby potrzebujące w czasie pandemii

Od momentu ogłoszenia stanu pandemii po pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie zgłosiło się ponad 80 rodzin, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia MOPS. Dziś zgłoszenie, jutro wypłata, tak można w skrócie określić system ekspresowej pomocy wprowadzonej przez sopocki MOPS w związku z pandemią.

Oprócz pomocy finansowej, osoby które w związku z pandemią znalazły się w trudnej sytuacji i nie są w stanie samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych, mogą otrzymać paczki żywnościowe a także wsparcie psychologiczne oraz pomoc prawną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie otrzymał z Urzędu Miasta Sopotu dodatkowe środki – 400 tys. zł, na zasiłki dla osób, które z powodu pandemii znalazły się w trudnej sytuacji. Najczęściej po pomoc zgłaszają się osoby, które utraciły pracę lub w związku z obecną sytuacją mają problem ze znalezieniem pracy.

– Wprowadziliśmy specjalną, uproszczoną, ekspresową procedurę, dzięki której pomoc realizowana jest niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Aby otrzymać zasiłek  wystarczy zadzwonić do MOPS. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego telefonicznie i bazuje na oświadczeniach złożonych przez osoby, które zgłoszą potrzebę wsparcia. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, a pomoc udzielana jest według potrzeb i sytuacji danej osoby czy rodziny.

Wsparcie rodzin i dzieci

Pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin pozostają w stałym kontakcie z rodzinami, które objęte są wsparciem sopockiego MOPS. Zgłaszane potrzeby realizowane są na bieżąco. Również lokalne firmy, instytucje, organizacje, lokale gastronomiczne a także osoby prywatne, nie zapominają w tym trudnym czasie o osobach najbardziej potrzebujących. Sprzęt komputerowy przekazany przez sopocką firmę NDI (10 laptopów oraz 10 tabletów) trafił do rodzin wielodzietnych oraz do samotnych rodziców. Sprzęt ten, umożliwia dzieciom realizowanie nauki on-line. Służy również do wideospotkań całej rodziny z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny. Umożliwia również pełniejszy dostęp do materiałów edukacyjnych i wychowawczych oraz udział w zajęciach terapeutycznych i logopedycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Sopocki Dom, które prowadzi w Sopocie świetlicę dla dzieci.

Osoby starsze, niesamodzielne otoczone szczególną troską

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie wspólnie z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu od początku pandemii zbiera wszelkie sygnały i kontaktuje ze sobą osoby potrzebujące wsparcia z tymi, które chcą pomóc. Projekt „Pomoc sąsiedzka w Sopocie” skierowany jest przede wszystkim do osób samotnych starszych, niesamodzielnych, które potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, dostarczeniu leków, wyprowadzeniu psa czy wyniesieniu śmieci. Do akcji pomocy seniorom przyłączyły się również sopockie delikatesy Mrozińscy, które realizują zakupy na telefon z dostawą do domu.

Szczególną troską otoczone są samotne osoby starsze, niesamodzielne a także osoby
z niepełnosprawnościami. W codziennym funkcjonowaniu wspierane są przez opiekunki środowiskowe a także asystentów osób z niepełnosprawnościami. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymują ciepły posiłek do domu. Wszystkie osoby, które udzielają wsparcia stosują zasady bezpieczeństwa i zaopatrzone są w środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Również osoby, które korzystają ze wsparcia wyposażone zostały niezbędne środki ochrony, przede wszystkim maseczki.

Kilka tysięcy maseczek wielokrotnego użytku trafiło do mieszkańców Sopotu znajdujących się w trudnej sytuacji oraz do osób najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem i groźne powikłania z tym związane. Maseczki przekazano m.in. rodzinom, które znajdują się pod opieką MOPS, osobom starszym, chorym, bezdomnym, osobom z niepełnosprawnościami. Ich dystrybucją zajął się sopocki MOPS, przy wsparciu opiekunek środowiskowych oraz wolontariuszy i harcerzy. Maseczki dostarczane są również osobom potrzebującym wraz z paczką żywnościową oraz seniorom wraz z zakupami. Osoby bezdomne otrzymują maseczki w jadłodajni Caritas m.in. przy wydawaniu posiłku. Następnego dnia, przy wejściu mogą zostawić używaną maseczkę do prania a w zamian otrzymają czystą, wypraną i zdezynfekowaną.

Pomoc osobom bezdomnym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w ścisłej współpracy z innymi służbami miejskimi stale monitoruje sytuację osób potrzebujących, w tym również osób bezdomnych, zapewniając im niezbędne wsparcie. Miasto Sopot od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które zapewniają na zlecenie miasta nocleg oraz wyżywienie dla osób bezdomnych. W obecnej sytuacji działania te zostały zintensyfikowane.

Jeśli osoba bezdomna wyrazi zgodę zostanie skierowania do odpowiedniej placówki, która zapewnia schronienie oraz wyżywienie. Osoby, które z różnych względów nie chcą skorzystać z takiej możliwości, w siedzibie Caritasu w Sopocie przy al. Niepodległości 778 mogą otrzymać posiłek. Tam również mogą skorzystać z łaźni, otrzymać czystą odzież oraz maseczkę. W przypadku kiedy osoba bezdomna z uwagi na pandemię boi się skorzystać z wyżej dostępnych miejsc, może otrzymać paczkę żywnościową.

4-5 razy w tygodniu ulice Sopotu patrolują streetworkerzy (od 1.06 patrole będą codziennie). Udzielają informacji odnośnie panującej epidemii, czyli: co zrobić, gdzie się udać, jeżeli ktoś zauważy u siebie objawy koronawirusa. Informują o dostępnych formach wsparcia, wydają sprzęt przedmedyczny (opatrunki, maść w saszetkach, witaminy, krople do oczu itd.), instruują jak samodzielnie zrobić opatrunek, rozdają środki higieniczne oraz maseczki.

W związku z epidemią i nowym zadaniem w sopockim MOPS utworzony został Zespół ds. kontaktów z osobami w kwarantannie. Zadaniem Zespołu jest stały monitoring osób przebywających na kwarantannie, rozeznanie ich potrzeb, udzielanie poradnictwa oraz niezbędnego wsparcia. Najczęściej pomoc udzielana jest w formie dostarczenia paczki żywnościowej, wsparcia w realizacji zakupu artykułów spożywczych, higienicznych a także termometru czy niezbędnych leków. Artykuły te dostarczane są do osób przebywających na kwarantannie przez  Ochotniczą Strażą Pożarną.

– Każda osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji może liczyć na nasze wsparcie – podkreśla dyrektor MOPS, zarówno w formie finansowej, pomocy w zapewnieniu posiłku, usług opiekuńczych dla osób starszych, niesamodzielnych czy wsparcia psychologicznego.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia zadzwoń lub napisz do sopockiego MOPS, tel. 58 551 17 10, e-mail: mops@mopssopot.pl. Potrzebujesz pomocy psychologa? Zadzwoń do Punktu Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, tel. 609 680 115, w dni robocze, w godz. 8.00-20.00.