Miesiąc: Maj 2018

PRZYJDŹ NA DZIEŃ OTWARTY I DOWIEDZ SIĘ JAK ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji Dział Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza na Dzień Otwarty – w środę 30 maja, w godz. 8.00 – 15.00, al. Niepodległości 759 A, tel. 58 555-10-22….

Zakończyła się kolejna edycja grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy

Jest to już druga edycja grupy, prowadzonej w formie zamkniętej, realizowana w ramach działań Punktu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Pierwszą edycję ukończyło 8 uczestniczek, obecną – 7. Grupa psychoedukacyjna od początku ogłoszenia naboru, cieszyła się bardzo…

PODARUJ DZIECKU SERCE -ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, co roku, już od 15 lat organizuje kampanię „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”. Celem kampanii jest pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze, uwrażliwienie na problematykę rodzicielstwa zastępczego i przełamywanie stereotypów dotyczących tej formy…

Chór z Mińska wystąpił w Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym w Sopocie

W ramach 14. Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Mundus Cantat w Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym w Sopocie wystąpił z koncertem „Muzyczne podróże” Młodzieżowo-dziecięcy Chór LIRA z Mińska na Białorusi. Chór jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. Grand Prix V Międzynarodowego…

PREZYDENT MIASTA SOPOTU OGŁOSIŁ OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2018 ROKU I LATACH KOLEJNYCH

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym zostanie zlecone wykonanie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej wraz udzieleniem dotacji na finansowanie w formie powierzenia w  formie wspierania ich realizacji wskazanej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadaniami priorytetowymi objętymi niniejszym konkursem w formie powierzenia są: zapewnienie opieki w…

GODNOŚĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

Godność osoby niepełnosprawnej będzie tematem spotkania, które odbędzie się w niedzielę, 13 maja, o godz. 16.00 w Sopotece (Sopot Centrum). Poprzedzone będzie mszą świętą w intencji osób niepełnosprawnych, która odbędzie się tego samego dnia o godz. 15.00 w kościele pw….