Aktualności

Sopot wspiera osoby bezdomne

Miasto Sopot oferuje wiele form wsparcia osobom bezdomnym i pomaga im w wyjściu z bezdomności. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, którym zleca i finansuje zapewnienie noclegu, schronienia oraz wyżywienia. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do schroniska lub noclegowni.

Pracownicy socjalni sopockiego MOPS-u wspólnie ze służbami miejskimi (Strażą Miejską, Policją) systematycznie prowadzą monitoring i patrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, np. altanki, pustostany, piwnice. Proponują tym osobom różne formy wsparcia, motywują do zmiany swojej sytuacji życiowej. W okresie zimowym służby intensyfikują swoje działania, patrole odbywają się również w godzinach wieczornych i nocnych.

– Takie wieczorne i nocne patrole szczególnie ważne są w okresie zimowym – podkreśla Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie Osoby bezdomne, które przebywają w miejscach niemieszkalnych, często w ciągu dnia je opuszczają i kontakt  z nimi jest utrudniony. Podczas nocnego patrolu pracownicy socjalni zachęcają do skorzystania z pomocy, np. schronienia w placówce, sprawdzają jak czuje się osoba bezdomna, czy w trudnych warunkach pogodowych nie ma dla niej zagrożenia życia lub zdrowia.

– Pracownicy socjalni nie mogą jednak nikogo zmusić do przyjęcia pomocy, bez jej zgody. Mobilizują, motywują, zachęcają. Niestety czasem, z różnych powodów, np. choroby alkoholowej lub zaburzeń psychicznych, osoby bezdomne przebywające w miejscach niemieszkalnych nie chcą z niej skorzystać – dodaje Marlena Jasnoch.

Miasto Sopot współpracuje z organizacjami pozarządowymi, którym zleca i finansuje zapewnienie noclegu, schronienia oraz wyżywienia osobom bezdomnym. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać skierowana do schroniska, noclegowni lub ogrzewalni.

Gdy temperatura odczuwalna spada poniżej – 5 C, Miasto Sopot we współpracy z Caritasem uruchamia Zimowy Punkt Interwencyjny o standardzie ogrzewalni, który znajduje się w siedzibie Caritasu przy al. Niepodległości 778 i dysponuje miejscem dla ok. 20 osób. Osoby bezdomne mogą tam przebywać w godzinach wieczornych i nocnych (19.00-7.00) w ciepłym pomieszczeniu przy gorącej herbacie. W ubiegłym roku, średnio podczas jednego dyżuru w Punkcie przebywało ok. 9 osób.

W sopockim Caritasie osoby bezdomne mogą również skorzystać z łaźni oraz otrzymać ciepły posiłek, czystą odzież, jak również skorzystać z usług fryzjera. W ciągu całego roku, z ciepłego posiłku w Jadłodajni Caritasu w Sopocie, można skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. 12.30-14.00.
W okresie zimowym, dodatkowo na zlecenie Miasta Sopotu, ciepły posiłek wydawany jest również w soboty i niedziele w godz. 15.00 -16.00.

W grudniu 2018 r. Sopot dołączył do akcji mobilnej „Autobus SOS”. Specjalny autobus, w którym można otrzymać gorącą zupę, czystą, ciepłą odzież, a w razie potrzeby również pomoc ratownika medycznego, zatrzymuje się w górnej części ul. Bohaterów Monte Cassino codzienne w godz. 19.15-19.45. Następnie autobus wyrusza do Gdańska gdzie ma kilka postojów by zakończyć swoją trasę przy noclegowni w Gdańsku na ul. Mostowej. W grudniu w autobusie parkującym w Sopocie, pojawiało się średnio 13 osób w ciągu jednego wieczoru. Przez cały grudzień 404 osoby, z czego 32 pojechały tym autobusem do noclegowni, pozostałe skorzystały z tylko z ciepłego posiłku lub innych form wsparcia.

Jeśli zauważymy osobę bezdomną, potrzebującą nie przechodźmy obojętnie! Reagujmy! Nasza wrażliwość może uratować czyjeś życie.

– Najlepszą formą pomocy osobie bezdomnej jest poinformowanie o jej sytuacji odpowiednich służb lub skierowanie do ośrodka pomocy społecznej czy organizacji pozarządowej, która pomaga osobom potrzebującym. Tam mogą otrzymać profesjonalną i długofalową pomoc, która dam im szansę na wyjście z bezdomności – mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Pamiętajmy, że gorąca herbata czy zupa, ciepły koc, kiedy na dworze jest siarczysty mróz, może niejednokrotnie uratować życie osobie bezdomnej ale jest to tylko pomoc doraźna. Pozostawienie takiej osoby na mrozie może doprowadzić do tragedii.

Wszelkie niepokojące sygnały można kierować do służb miejskich: Policji (tel. 112), Straży Miejskiej (tel. 986) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Można również zadzwonić na numer interwencyjny 112.

Wsparciem osób bezdomnych zajmuje się Sekcja ds. Osób Bezdomnych w Dziale Pracy Socjalnej MOPS Sopot, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 551 40 54, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 13.00 – 15.00, wtorek – piątek 8.00-10.00.

Sopocki MOPS opracował specjalną ulotkę z informacją gdzie osoby bezdomne mogą otrzymać wsparcie. Ulotka wręczana jest osobom bezdomnym podczas patroli, w autobusie SOS a także dystrybuowana jest wraz z plakatami „Nie bądź obojętny” w spółdzielniach mieszkaniowych, kościołach, urzędach oraz innych miejscach publicznych.

– Sekcja ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie prowadzi działania profilaktyczne przez cały rok. Skupiamy się na zapobieganiu sytuacjom prowadzącym do wzrostu liczby osób bezdomnych oraz zapewnienia wsparcia osobom zagrożonym bezdomnością podkreśla Maciej Azarewicz, koordynator Sekcji. W tym celu prowadzimy działania monitorujące sytuację osób żyjących w trudnych warunkach lokalowych, podejmujemy wobec nich działania interwencyjne (np. proponujemy możliwość odpracowania zadłużenia, czy spłatę w ratach), jak również prowadzimy z nimi pracę socjalną w kierunku zaspokajania ich podstawowych potrzeb. Ważne są również działania mające na celu aktywizację społeczno–zawodową osób zagrożonych bezdomnością oraz osób bezdomnych. Takie działania realizowane są m.in. w Sopockim Centrum Integracji Społecznej, do którego pracownicy socjalni kierują osoby wykluczone społecznie mające długotrwałe problemy w znalezieniu pracy. Uczestnicy mają możliwość udziału w zajęciach reintegracji społeczno – zawodowej oraz warsztatach zawodowych. CIS pomaga ponadto w uregulowaniu sytuacji socjalno – bytowej uczestników, poprzez stałe wsparcie pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa i  prawnika.

Pracownicy socjalni podejmują różne działania zmierzające do zmniejszenia wykluczenia społecznego osób bezdomnych stosując różne formy pracy. W ramach pogłębionej pracy socjalnej prowadzą pracę w oparciu o Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności oraz kontrakty socjalne, uwzględniające zasoby oraz możliwości osób zagrożonych bezdomnością oraz osób bezdomnych. W motywowaniu do zmiany swojego życia oraz realizacji kontraktu socjalnego wspiera osoby bezdomne również asystent osoby bezdomnej oraz inni specjaliści w zależności o indywidualnej sytuacji, np. psycholog, psychiatra, terapeuta uzależnień.

Celem pogłębionej pracy socjalnej prowadzonej z osobami bezdomnymi jest przede wszystkim wspieranie ich samodzielności i uniezależnienie od pobytu w placówkach dla osób bezdomnych. W tym celu sopocki MOPS zapewnia różne formy mieszkalnictwa wspieranego, m.in. pobyt w mieszkaniu chronionym, treningowym czy pomoc w opłaceniu i wynajęciu mieszkania.  W tym roku Miasto planuje uruchomić mieszkanie, które będzie kolejnym etapem w procesie usamodzielnienia osób bezdomnych.

Konsekwentnie od kilku lat sopocki MOPS w swoich działaniach dąży do tego, aby nie umieszczać w placówkach dla osób bezdomnych matek z dziećmi. Otrzymują one pomoc w wynajęciu mieszkania oraz wsparcie w uzyskaniu samodzielności poprzez systematyczną pracę socjalną, wsparcie psychologiczne czy asystenta rodziny.

– Prowadzimy również działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania bezdomności – mówi Maciej Azarewicz. Spotykamy się z młodzieżą sopockich szkół średnich i rozmawiamy o bezdomności, informujemy ich co należy robić w przypadku spotkania osoby bezdomnej, szczególnie w okresie zimowym. Pracownicy socjalni uczestniczą również w spotkaniach informacyjnych na terenie spółdzielni mieszkaniowych, czy z seniorami na Uniwersytecie III Wieku.

Działania na rzecz osób bezdomnych koordynuje w Sopocie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Miejsca gdzie osoby bezdomne z terenu Sopotu mogą otrzymać wsparcie:

Pomoc udzielana bez skierowania:

 • Autobus SOS, ul. Boh. Monte Cassino, okolice kościoła św. Jerzego

Do końca marca 2019 r. codziennie o 19:15 zatrzymuje się Autobus SOS, w którym można otrzymać ciepłą zupę, odzież oraz skorzystać z pomocy ratownika medycznego. O 19:45 autobus wyrusza do ogrzewalni przy ul. Mostowej 1 a w Gdańsku

 • Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych – Gdańsk, ul. Mostowa 1

Dojazd: z Gdańska Głównego autobus nr 123 w kierunku „Równa” do przystanku “Dolna Brama”

 • Zimowy Punkt Interwencyjny, Caritas Sopot, al. Niepodległości 778

Otwarty kiedy temperatura spada poniżej – 5 °C, w godz. 19:00 – 07:00

 • Jadłodajnia Caritas Sopot, al. Niepodległości 778

Poniedziałek – piątek, w godz. 12:30 – 14:00

Sobota – niedziela (do końca marca 2019), w godz. 15:00 – 16:00

 • Łaźnia i wydawanie odzieży, Caritas Sopot, al. Niepodległości 778

Mężczyźni: poniedziałek i czwartek, w godz. 8:00 – 10:00

Kobiety: wtorek, w godz. 8:00 – 10:00

 • Fryzjer, Caritas Sopot, al. Niepodległości 778

Czwartek, w godz. 8:30 – 10:00

 • Punkt wydawania odzieży, Sopot, ul. Królowej Jadwigi 6

Poniedziałek i czwartek, w godz. 15:00 – 17:00

 

Pomoc udzielana ze skierowaniem od pracownika socjalnego:

 • Noclegownia dla Osób Bezdomnych, Gdynia, ul. Jana z Kolna 28

Dojazd: SKM do Gdyni Głównej

 • Jadłodajnia, Caritas Sopot, al. Niepodległości 778

Posiłki ze skierowaniem: poniedziałek – piątek, w godz. 12:00 – 14:00

 • Bank Żywności, Sopot, ul. Królowej Jadwigi 6

Poniedziałek i czwartek, w godz. 15:00 – 17:00

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej – pakiety żywnościowe wydawane zgodnie z harmonogramem organizacji
 • Patronat – dla osób opuszczających zakład karny jednorazowa pomoc w formie talon

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close