Od stycznia łatwiejszy dostęp do pomocy prawnej

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba, która chce skorzystać z takiej formy wsparcia składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Od stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia jej świadomości o przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

NA CZYM POLEGA NIEODPŁATNA MEDIACJA ?

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”. Takie alternatywne metody rozwiązywania sporów tworzą szansę na rozwiązywanie konfliktów bez konieczności odwoływania się do klasycznych porad prawnych oraz, co szczególnie istotne, do drogi sądowej.

W Sopocie Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego znajduje się na ul. Bohaterów Monte Cassino 25 (Dom Towarowy Monte).

Prowadzący:

Kancelaria adwokacka, Gdynia

Adw. Piotr Kleina

Adw. Dominik Kozubski

Instytut Aktywizacji Regionów, Gdynia

Radcowie prawni:

Andrzej Wójcik

Piotr Kamiński

Jakub Nagórko

Godziny pracy punktu:

Adwokaci:

Poniedziałek   16.00 – 21.00

Wtorek            16.00 – 21.00

Środa              12.00 – 16.00

Czwartek        10.00 – 16.00

Radcowie prawni:

Wtorek            12.00 – 16.00

Środa              16.30 – 20.30

Czwartek        16.30 – 20.30

Piątek              16.00 – 20.00

Sobota            12.00 – 16.00