Aktualności

WAŻNE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO, ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi specustawą dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ulega przedłużeniu w sytuacjach, gdy:

  1. ich ważność upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. ich ważność upływa w terminie od 8 marca 2020 r., zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wobec powyższych rozwiązań, prosimy o weryfikację posiadanych uprawnień do:

  • zasiłku pielęgnacyjnego
  • świadczenia pielęgnacyjnego
  • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, których przyznanie uwarunkowane jest ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Prawo do powyższych świadczeń zostanie Państwu przedłużone z mocy ustawy, jednak uwarunkowane jest ono m.in. złożeniem wniosku o wydanie orzeczenia. Dla usprawnienia podejmowanych działań zmierzających do przedłużenia prawa do świadczeń  i realizacji planowych wypłat, prosimy o kontakt w Działem Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wszystkie osoby, których dotyczą powyższe przepisy, tel. 58 551 61 63 lub mail dsrifa@mopssopot.pl.

Prosimy o ustalenie następujących kwestii:

  1. rodzaj otrzymywanych świadczeń;
  2. termin upływu ważności orzeczenia;
  3. czy został złożony wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnoprawności lub stopniu niepełnosprawności?
  4. kiedy został złożony wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnoprawności lub stopniu niepełnosprawności?

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close