Orzeczenie o niepełnosprawności w czasie pandemii koronawirusa – krok po kroku

Usprawnienia w wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w czasie trwającej pandemii. Co się zmieniło:

Dodatkowe dane do wniosku

Wniosek o wydanie orzeczenia, oprócz podstawowych danych osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela, takich jak imię, nazwisko, miejsce i data urodzenia oraz PESEL powinien zawierać również dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail.

Zawiadomienie bez wychodzenia z domu

Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku będzie można otrzymać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Orzeczenia bez bezpośrednich badań

Lekarz, przewodniczący składu orzekającego, będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania, o ile uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą. Dodatkowo nie ma konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność stawienia się na badania.

Przewodniczący składu orzekającego już ze specjalizacją od I stopnia

Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz specjalista lub lekarz posiadający specjalizację co najmniej I stopnia, w szczególności w następujących dziedzinach: chorobach wewnętrznych, pediatrii, ortopedii i   traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, okulistyce czy otolaryngologii.

Prawo zadziała wstecz

Zaświadczenie uprawniające do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności członkowi powiatowego zespołu, którego ważność upływa od 8 marca tego roku zachowa ważność do 90 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego zaświadczenia.

Orzeczenia i legitymacje osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Sopotu wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni.

Zespół aktualnie nie przyjmuje interesantów osobiście.

Wszelkie sprawy należy załatwiać:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 58 880 83 78 (lub wewnętrzny: 58 880 83 77, 58 880 83 23)
  • poprzez e-mail pzon@gcz.gdynia.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
  • przez ePUAP na adres /Gdynia_gcz/SkrytkaESP

Więcej informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących osób z niepełnosprawnościami i zmianach spowodowanych epidemią korona wirusa.

Sopocki Informator Dla Osób z Niepełnosprawnościami do pobrania w wersji pdf.

 

Opr. na podstawie: www.gov.pl