Aktualności

Orzeczenie o niepełnosprawności w czasie pandemii koronawirusa – krok po kroku

Usprawnienia w wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w czasie trwającej pandemii. Co się zmieniło:

Dodatkowe dane do wniosku

Wniosek o wydanie orzeczenia, oprócz podstawowych danych osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela, takich jak imię, nazwisko, miejsce i data urodzenia oraz PESEL powinien zawierać również dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail.

Zawiadomienie bez wychodzenia z domu

Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosku będzie można otrzymać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Orzeczenia bez bezpośrednich badań

Lekarz, przewodniczący składu orzekającego, będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania, o ile uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą. Dodatkowo nie ma konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność stawienia się na badania.

Przewodniczący składu orzekającego już ze specjalizacją od I stopnia

Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz specjalista lub lekarz posiadający specjalizację co najmniej I stopnia, w szczególności w następujących dziedzinach: chorobach wewnętrznych, pediatrii, ortopedii i   traumatologii narządu ruchu, neurologii, psychiatrii, okulistyce czy otolaryngologii.

Prawo zadziała wstecz

Zaświadczenie uprawniające do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności członkowi powiatowego zespołu, którego ważność upływa od 8 marca tego roku zachowa ważność do 90 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego zaświadczenia.

Orzeczenia i legitymacje osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Sopotu wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni.

Zespół aktualnie nie przyjmuje interesantów osobiście.

Wszelkie sprawy należy załatwiać:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 58 880 83 78 (lub wewnętrzny: 58 880 83 77, 58 880 83 23)
  • poprzez e-mail pzon@gcz.gdynia.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
  • przez ePUAP na adres /Gdynia_gcz/SkrytkaESP

Więcej informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących osób z niepełnosprawnościami i zmianach spowodowanych epidemią korona wirusa.

Sopocki Informator Dla Osób z Niepełnosprawnościami do pobrania w wersji pdf.

 

Opr. na podstawie: www.gov.pl

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close