Aktualności

AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA. WYNALAZKI, KTÓRE POMOGĄ SENIOROM

W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie odbyła się konferencja podsumowująca projekt DOMESTIC – „Domowy asystent osób starszych i chorych”. Tematem przewodnim konferencji były rozwiązania w zakresie wspomagania aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa.

Podczas konferencji naukowcy z Politechniki Gdańskiej zaprezentowali stworzone przez siebie urządzenia oraz systemy, które mają na celu poprawę jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i chorych. Konferencja była również okazją do dyskusji na temat szeroko pojętej polityki senioralnej w Polsce i w województwie pomorskim.

Z badań wynika, że co czwarty Polak w 2035 r. będzie osobą starszą , tj. będzie miał 65 lat i więcej, a już w 2020 r. ponad milion Polaków będzie dobiegać 90. roku życia. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa to problem zarówno społeczny, jak i ekonomiczny.

Pan Maciej Dębski z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego wprowadził w problematykę starości oraz starzenia się społeczeństwa polskiego w kontekście socjologicznym, a także przedstawił ciekawe wyniki badań na temat stosunku Polaków do starości. – Osoby starsze pełnią ważną rolę w życiu społecznym, to bardzo duży i istotny kapitał społeczny, dlatego warto dobrze wykorzystać zasoby osób starszych – podkreślał Maciej Dębski. Z badań wynika, że zdecydowana większość Polaków (87%) uważa, że osoby starsze są potrzebne społeczeństwu, zajmują się wnukami, posiadają istotne doświadczenie i wiedzę, są nośnikami tradycyjnych wartości, a także spajają poszczególnych członków rodziny.

Pan Maciej Kisała z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawił zarys polityki społecznej na rzecz seniorów prowadzonej w województwie pomorskim, narzędzia oraz zasoby wspierające seniorów. – Najważniejszą kwestią jest powstawanie programów wspierających seniorów w każdej gminie. Ich celem powinny być jasno określone strategie na przyszłość. Cenną inicjatywą jest również tworzenie gminnych rad seniorów.

Pani Marzena Breza, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowała działania oraz plany w zakresie szeroko pojętej polityki senioralnej w Polsce. Główny nacisk kładziemy na kwestię aktywnego i zdrowego starzenia się. W grudniu 2013 r. rząd przyjął założenia długofalowej polityki senioralnej. W dokumencie tym skupiliśmy się na trzech obszarach: kwestii zdrowia, od której wychodzimy dlatego, że ona determinuje kolejne: kwestię aktywności zawodowej oraz aktywności społecznej – podkreśliła Pani Marzena Breza.

Pani Agnieszka Jagła – Małecka z firmy „Spectrum Research” zaprezentowała innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz wieloletniego kontraktowania usług społecznych realizowanych w ramach projektu „Kontrakt na jakość”. Natomiast dr Anna Andruszkiewicz oraz dr Mirosława Felsmann z Collegium Medicum UMK Toruń, przedstawiły oczekiwania i potrzeby środowiska medycznego w zakresie tele-opieki. W 2050 roku liczba osób niesamodzielnych wzrośnie o prawie 140 % – mówiła dr Mirosława Felsmann, co pociąga za sobą konieczność zapewnienia domowej bądź instytucjonalnej opieki. Możliwość wykorzystania różnego typu nowych technologii uzupełnia i wspiera opiekę pielęgniarską i usługi opiekuńcze, stwarza możliwości zdalnego monitorowania zdrowia osoby starszej lub chorej. Ma to znaczenie nie tylko dla opiekunów profesjonalnych ale także dla członków rodziny osoby, która mieszka w dużej odległości.

Pan Paweł Orłowski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do kwestii aktywizacji zawodowej osób 50 + , która jest jednym z głównych celów Europejskiego Funduszu Społecznego. – Liczba osób w wieku poprodukcyjnym będzie stale rosła, dlatego ważne jest abyśmy skupili się na tym aby te osoby utrzymywać i przywracać na rynek pracy m.in. poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i kompetencji. Np. umiejętność korzystania z nowych rozwiązań technologicznych ma istotne znaczenie dla usług przedstawianych na dzisiejszej konferencji.

Bezpieczna wanna, narzuta diagnostyczna, domowe alerty, i-waga czy elektroniczna dmuchawka to tylko niektóre z urządzeń oraz systemów wymyślonych i skonstruowanych przez naukowców z Politechniki Gdańskiej, które mają na celu poprawę jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i chorych. Te innowacyjne rozwiązania prezentowane były podczas sopockiej konferencji.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek, prodziekan ds. badań z Politechniki Gdańskiej, podsumował projekt Domestic, którym kierował. – Efektem naszej pracy jest konfigurowalny system modułowy – to znaczy, że każdy sam w domu może sobie skonfigurować w zależności od tego na co choruje takie zasoby, które pozwolą mu monitorować parametry życiowe. Naszym celem było stworzenie takich rozwiązań, które wspomagają osoby starsze lub chore w domu, tak aby mogły one pozostać jak najdłużej w swoim mieszkaniu, a jednocześnie czuły się bezpieczne, a rodzina miała poczucie, iż w razie niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia i życia system w porę poinformuje opiekunów i odpowiednie służby o konieczności udzielenia pomocy.

– Sercem naszego rozwiązania jest stacja centralna – dodaje dr inż. Jacek Rumiński, z-ca kierownika projektu. Może to być np. komputer domowy, którego rolą jest gromadzenie informacji z wielu istniejących urządzeń lub takich, które można przyłączyć w późniejszym terminie, dokonywanie analiz i przesyłanie do otoczenia danej osoby, np. opiekuna, lekarza czy rodziny, za pomocą smsa, maila lub specjalnej aplikacji informacji o anomaliach i potencjalnym zagrożeniu.

Prototypy urządzeń stworzone przez gdańskich naukowców inspirowane były rozmowami z osobami starszymi oraz ich opiekunami i rodzinami, a ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie starszej, chorej i niesamodzielnej w swoim domu. Inteligentne rozwiązania zostały wbudowane w otoczenie domowe, tak aby były praktycznie niewidoczne. Są bardzo proste w użyciu i nie wymagają żadnego przeszkolenia. Np. Bezpieczna wanna – kontroluje proces napełniania wody, zasugeruje moment opuszczenia kąpieli, a w razie wykrycia bezruchu przez dłuższy czas, najpierw zaalarmuje osobę kąpiącą się, a w razie braku reakcji odetnie dopływ wody i spuści wodę z wanny zapobiegając utonięciu i jednocześnie wyśle powiadomienie do opiekunów o incydencie i konieczności udzielenia pomocy. I-waga, która wygląda jak zwyczajna waga łazienkowa, w rzeczywistości jest specjalistycznym urządzeniem wspomagającym proces nadzorowania osób z problemami krążeniowymi. Waga jest rozbudowana o układy mierzące masę ciała i jego kompozycję tzn. ilość tkanki tłuszczowej, ilość wody, etc. I-waga mierzy także elektryczną czynność serca oraz poziom saturacji krwi tlenem – SaO2. SleAp – pomoże w domu pacjenta zdiagnozować epizody nocnego bezdechu sennego, który może być przyczyną poważnych dolegliwości zdrowotnych często nie kojarzonych z pierwotną przyczyną, bezdechem. Na podstawie zapisu EKG oraz sygnału akustycznego wyliczy jak długo i jak często dusiliśmy się podczas snu. W ramach DOMESTIC powstały także: domowe alerty, czyli sieć sensorowa monitorująca zdarzenia domowe, np. wyciek wody czy też pilot o funkcjach diagnostyczno-medycznych HARN. Warto przywołać także platformę Demencja, która wspomaga trening umysłowy osób starszych.

Urządzenia z projektu Domestic, w ramach pilotażu będą testować m.in. sopoccy seniorzy. Przykładowymi odbiorcami mogą być osoby z problemami kardiologicznymi, zagrożone udarem, cierpiące na bezdech senny, dotknięte astmą i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz osoby z objawami demencji starczej.

Pani Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, podziękowała za zaproszenie Sopotu do współpracy, podkreślając, że to cenna inicjatywa, która pozwoli zapewnić lepszą jakość życia osób starszych. – Technologia i człowiek – to buduje cały system wsparcia i wzmocnienia, dlatego staramy się połączyć jedno z drugim. Zapewnienie dobrej jakości życia, utrzymanie jak najdłużej w aktywności i zdrowiu wymaga podejścia interdyscyplinarnego, współpracy świata nauki, ochrony zdrowia, sektora prywatnego, samorządu, a także organizacji pozarządowych – podkreśliła Anna Jarosz.

Projekt Domestic realizowany był w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Patronat nad konferencją „Rozwiązania w zakresie wspomagania aktywnego i zdrowego starzenia się społeczeństwa” objęli: prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Henryk Krawczyk.

Organizatorzy konferencji: Politechnika Gdańska, Miasto Sopot. Partnerzy: Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close