AktualnościWażne

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie stale poszerza ofertę wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Już niebawem wsparciem asystenta zostaną objęte kolejne osoby potrzebujące takiej formy wsparcia.

Gmina Miasta Sopotu złożyła wniosek o przyznanie środków na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  – edycja 2021. Program ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Ze wsparcia asystenta, w ramach tego programu, mogą skorzystać osoby, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Mogą to być zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku dzieci do 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W przypadku osób powyżej 16 roku życia, wymagane jest orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne.

Usługi asystenckie w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce  (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby  zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie I  terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  3. załatwieniu spraw urzędowych;
  4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego- w tym przez dzieci z orzeczeniem
    o niepełnosprawności- także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki jeśli szkoła nie zapewnia tej usługi.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunów dzieci posiadających odpowiednie orzeczenie do skorzystania ze wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot, tel. 551-17-10 wew. 236 lub 232.

Więcej informacji o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.niepelnosprawni.gov.pl

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close