Asystent wspiera osoby z niepełnosprawnościami

0d połowy października mieszkańcy Sopotu mogą skorzystać z nowej formy wsparcia jaką oferuje Asystent Osoby z Niepełnosprawnością. Jest to kolejny element systemu wsparcia konsekwentnie budowanego w Sopocie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

– Zadaniem Asystenta jest ułatwienie osobie z niepełnosprawnością  kontaktu z otoczeniem oraz udziału w  życiu społecznym – mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. W zależności od potrzeb oraz indywidualnej sytuacji danej osoby Asystent udziela wsparcia m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o swoje otoczenie oraz zaspokajanie własnych potrzeb, nawiązywaniu kontaktów społecznych a także w aktywizacji zawodowej.

Asystent doradzi w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Jeśli jest taka potrzeba asystuje w codziennych czynnościach życiowych czy załatwianiu różnych spraw. Asystent uczy i rozwija u osoby z niepełnosprawnościami umiejętności, które pozwolą tej osobie stać się bardziej niezależną i samodzielną. Wsparcie dostosowane jest do rodzaju niepełnosprawności oraz do potrzeb i możliwości konkretnej osoby.

Ze wsparcia Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością mogą skorzystać mieszkańcy Sopotu, którzy potrzebują takiej formy wsparcia i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenia pod numerem tel. 515-915-943 w godz. 8.00 – 15.30 oraz u kierownika Działu Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, pok. 02.