Świadome rodzicielstwo – warsztaty profilaktyczno-edukacyjne

Sekcja ds. Rodzin sopockiego MOPS-u prowadzi projekt socjalny „Świadome rodzicielstwo” skierowany do pań z rodzin objętych wsparciem Sekcji ds. Rodzin. W ramach projektu odbywają się warsztaty, które mają na celu uświadomienie i podniesienie kompetencji z zakresu seksualności i antykoncepcji oraz trening w zakresie aktywnego i kreatywnego spędzania z dziećmi wolnego czasu. Informacje zdobyte na warsztatach pozwolą w pozytywny sposób podchodzić do własnej seksualności, dzięki której panie będą mogły uniknąć zagrożeń związanych z ryzykownymi kontaktami seksualnymi, a także otrzymają narzędzia przydatne do czynnego uczestnictwa w rozwoju poznawczym i motorycznym dziecka. 

Warsztaty prowadzone są przez zaproszonych psychologów, seksuologów, psychoterapeutów, posiadających duże doświadczenie w pracy z rodzinami.

Każdy warsztat kończy się humorystycznym filmem o tematyce zajęć oraz wspólną dyskusją, podczas której można wymienić się doświadczeniami i odczuciami związanymi z tematami poruszanymi podczas warsztatu.