Bezpłatna pomoc prawna tylko zdalnie

W związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, nieodpłatne usługi pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji nie mogą odbywać się przez bezpośrednią obsługę interesantów. Kontakt możliwy jest wyłącznie na odległość, tj. prze telefon, e-mail, komunikatory internetowe.

Komunikat w tej sprawie zamieszczony został przez Ministerstwo Sprawiedliwości 12 marca na stronie darmowapomocprwnams.gov.pl.

Udzielanie porad prawnych odbywa się na powyższych zasadach po uprzednim zgłoszeniu poprzez infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00, numery telefonów: 572 382 444 lub 572 382 456.