Aktualności

orzeczenia o niepełnosprawności nadal ważne

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni informuje o istotnych zagadnieniach dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Zmiany spowodowane są epidemią COVID-19.

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność:

  • upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r., pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • upływa w terminie od 8 marca 2020 r., zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ważność kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność

Osoby, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (orzeczenia wydane na stałe lub bardziej odległe terminy), ich karty parkingowe zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wówczas nie ma konieczności i nie należy składać nowych wniosków w obecnej sytuacji.

Osoby, które otrzymają nowe orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności będą mogły składać wnioski o wydanie karty parkingowej po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu – liczba przyjęć dziennych jest ograniczona.

Wnioski na legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności prosimy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, po uprawomocnieniu się orzeczenia, tj. po 14 dniach od dnia odbioru orzeczenia (jeżeli nie wniesiono odwołania).

Zasady te wprowadzone zostały na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. 2020 r. poz. 568).

Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności bez obecności dziecka i osoby zainteresowanej

Informujemy, iż na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2020 r., poz. 534) wznawiamy posiedzenia składów orzekających, z zastrzeżeniem, iż orzekanie odbywa się bez udziału osób zainteresowanych, na podstawie dołączonej dokumentacji medycznej, o ile jest ona wystarczająca do wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Informacje o terminach posiedzeń składów orzekających przekazywane będą telefonicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej.

Zespół nadal nie przyjmuje interesantów osobiście.

Wszelkie sprawy należy załatwiać:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 58 880 83 78 (lub wewnętrzny: 58 880 83 77, 58 880 83 23)
  • poprzez e-mail pzon@gcz.gdynia.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia
  • przez ePUAP na adres /Gdynia_gcz/SkrytkaESP

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close