Aktualności

BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY „SOPOCIANIE 60+”

Miejski biuletyn informacyjny „Sopocianie 60+” to podręczny wykaz najważniejszych działań Miasta skierowanych do osób starszych. Nowa publikacja Miasta Sopotu, której pierwsza partia już trafiła do skrzynek sopocian, to odpowiedź na ankiety przeprowadzane wśród sopockich seniorów podczas tworzenia sopockiej strategii senioralnej i jeden z jej elementów. Ma być podręczną pomocą dla osób potrzebujących informacji o możliwościach, jakie Miasto stwarza seniorom.

W poszczególnych rozdziałach tej kilkudziesięciostronnicowej książeczki sopocianie znajdą informacje m.in. o miejskich programach służących ochronie zdrowia, bogatej ofercie kulturalnej i artystycznej adresowanej dla starszych mieszkańców, zajęciach sportowych, a także o sposobach uzyskania pomocy dla osób potrzebujących wsparcia. Przydatne telefony i adresy znajdą tu zarówno ci mieszkańcy, którym zdrowie pozwala na czynne uczestniczenie w życiu miasta, jak i ci, którzy są adresatami działań o charakterze opiekuńczym.

„Oferta jaką Sopot przygotował dla osób starszych jest niezwykle szeroka i obejmuje bardzo wiele działań o zróżnicowanym charakterze, co powoduje, że źródła, z jakich mieszkańcy czerpią o nich informacje także bywają różne i rozproszone. Stąd pomysł stworzenia jednej publikacji, w której wszystkie te działania są opisane i która trafi bezpośrednio do mieszkańców. Chcieliśmy pomóc naszym mieszkańcom w łatwym dotarciu do wszystkich informacji. Informator „Sopocianie 60+” będą mogli położyć na lodówce lub obok telefonu i zawsze w potrzebie po niego sięgnąć. Tam znajdą opis tego, co się mieście dzieje oraz kluczowe adresy i telefony” – mówi wiceprezydent Sopotu, Joanna Cichocka-Gula. „W tworzeniu tej publikacji uczestniczyło wiele wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek z miastem związanych. Dzięki współpracy udało nam się stworzyć coś w rodzaju kompendium wiedzy dla seniorów, które w kolejnych latach będziemy aktualizować i przekazywać bezpośrednio mieszkańcom” – dodaje.

Informator „Sopocianie 60+” został wydany w ilości 10 tys. egzemplarzy i zostanie dostarczony do każdego sopockiego gospodarstwa domowego, w którym mieszka osoba starsza. Biuletyn jest bezpłatny. Jest rozprowadzany systematycznie i do końca czerwca sopoccy seniorzy znajdą go w swoich skrzynkach.

– Informator powstał z myślą o seniorach i w odpowiedzi na ich potrzeby, ale jest także bardzo pomocny dla opiekunów osób niesamodzielnych, którzy poszukują wsparcia dla swoich podopiecznych – podkreśla Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. W biuletynie znajdą Państwo działania realizowane przez sopocki MOPS na rzecz sopockich seniorów, przede wszystkim dla tych najbardziej potrzebujących, niesamodzielnych, czy samotnych – ponieważ jest to nasze główne zadanie ale także projekty aktywizujące osoby starsze realizowane we współpracy z różnymi podmiotami, np. Sopockie Targi Seniora, Kawiarnia dla Seniora czy nowy projekt wolontariat sąsiedzki – dodaje Anna Jarosz.

Warto przy tej okazji podkreślić, że biuletyn redagowany był przez wiele osób, przedstawicieli różnych wydziałów Urzędu Miasta i jednostek z nim współpracujących. Były to: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Kultury i Sportu, Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydział Stra­tegii Rozwoju Miasta, Biuro Konserwatora Zabytków, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Wydział Lokalowy, Wy­dział Obywatelski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, MOSiR, Bałtycka Agencja Artystyczna BART, Muzeum Sopotu, Państwowa Galeria Sztuki, Miejska Biblioteka Publiczna, Grodzisko, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Uniwersytet III Wieku, Dom Pomocy Społecznej, Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie Hipodrom, Miejski Klub Sportowy Ogniwo Sopot, Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Ergo Arena, Zarząd Dróg i Zieleni, Polski Związek Emery­tów, Rencistów i Inwalidów O/R w Sopocie, Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Sopot, Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Sopot, Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Sopocie, Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski w Sopocie, Związek Sybiraków – Koło w Sopo­cie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON, Zdrowi i Aktywni, Sklep LUKLUK.

Liczba współautorów najlepiej oddaje różnorodność przedstawionych w biuletynie informacji, które – co podkreślają jego odbiorcy – zaprezentowane zostały w czytelnej i przejrzystej formie. Nad tą stroną publikacji pracował Wydział Kultury i Sportu UMS, który we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych dokładnie zbadał, jakie czcionki, projekt graficzny i kolory będą najodpowiedniejsze dla grupy mieszkańców, do której kierowana jest miejska książeczka.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close