Aktualności

PUNKT INFORMACYJNY MOPS-U NA SOPOCKICH INTEGRACYJNYCH TARGACH PRACY

W czwartek, 16 czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie uczestniczył w Sopockich Integracyjnych Targach Pracy, które odbyły się w Hali 100 – lecia Sopotu. Targi te są odpowiedzią na potrzeby osób poszukujących pracy, w tym nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych. To także wydarzenie dedykowane organizacjom, firmom poszukującym pracowników oraz instytucjom udzielającym wsparcia osobom z dysfunkcjami, które odbyło się w Sopocie już po raz jedenasty.

Pracownicy sopockiego MOPS-u udzielali osobom odwiedzającym Targi informacji na temat możliwości skorzystania z różnych form wsparcia, w szczególności dla osób niepełnosprawnych a także dla osób  bezrobotnych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zapraszaliśmy do udziału w projekcie „Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Projekt ten dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez sopocki MOPS we współpracy z Gminą Miasta Sopotu oraz Spółdzielnią Socjalną KOOPERACJA.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Sopotu – osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub z orzeczeniem o niepełnosprawności. Oferując indywidualną i elastyczną ścieżkę wsparcia dla uczestników, chcemy zaktywizować osoby, które nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy lub też napotykają olbrzymie przeszkody w pozostaniu na nim.

Zachęcaliśmy również mieszkańców Sopotu do pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub kuratora. Opiekun prawny to osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych dla osoby niemającej zdolności do czynności prawnych, np. dla osoby małoletniej lub dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Opiekun powinien zadbać o potrzeby życiowe osoby oddanej mu pod opiekę oraz jej majątek. Reprezentuje swojego podopiecznego przed instytucjami, podejmuje za niego decyzje prawne, decyduje również w kwestiach opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close