Całodobowa opieka wytchnieniowa w Sopocie

Opieka wytchnieniowa polega na zapewnieniu opieki osobie z niepełnosprawnością na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, konieczność załatwienia codziennych spraw lub po prostu potrzebę odpoczynku. W czasie, gdy opiekun ma chwilę wytchnienia, podopiecznym zajmują się profesjonaliści: opiekunka, pielęgniarka, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy i pracownicy socjalni.

Warunkiem otrzymania wsparcia wytchnieniowego w sopockim DPS-ie, jest m.in. posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Ze wsparcia wytchnieniowego można skorzystać maksymalnie przez miesiąc, nie częściej niż raz w roku. Korzystanie z miejsca całodobowego okresowego pobytu jest odpłatne i wynosi do 70 % dochodu netto osoby ubiegającej się o pobyt w miejscu wytchnieniowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do płatności, możliwe jest częściowe lub całkowite zwolnienie z ponoszenia odpłatności.

Decyzję kierującą na miejsca całodobowego okresowego pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie wydaje sopocki MOPS.

Szczegółowe informacje:

Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym
Sekcja ds. Usług Opiekuńczych
tel. 58 551 – 17 – 10 wew. 230, 231
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek i piątek: 8.00- 10.00
wtorek, środa, czwartek: 8.00-10.00 i 14.00-15.00