Debata Prawa osób doświadczających bezdomności w perspektywie ostatnich i następnych 30 lat

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie uczestniczyli w debacie pt. Prawa osób doświadczających bezdomności w perspektywie ostatnich i następnych 30 lat. Debata odbyła się w ramach święta Wolności i Solidarności z okazji 30 rocznicy wydarzeń 1989 roku w specjalnym namiocie w Strefie Społecznej.

Organizatorem debaty była Ogólnopolska Federacja na Rzecz Problemu Bezdomności, Towarzystwo im. Św. Brata Alberta oraz Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

Trzydzieści lat temu wraz z pierwszymi wolnymi wyborami rozpoczęły się wielkie zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne w Polsce. Okres transformacji ukazał w nowym świetle wiele problemów społecznych dotychczas ukrytych. Bezdomność była jednym z nich. Tematem dyskusji była próba zastanowienia się nad prawami osób w sytuacji bezdomności z perspektywy tych ostatnich 30 lat.

W debacie uczestniczyli:

– Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
– Wojciech Bystry – prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
– Adriana Porowska – dyrektorka Kamiliańskiej Misja Pomocy Społecznej
– Marta Stefaniak-Łubianka – prezeska Stowarzyszenia MONAR

Debatę prowadził Piotr Olech z Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności oraz Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

Podczas dyskusji poruszano następujące tematy:

– Prawa osób w sytuacji bezdomności – jak się zmieniały w ciągu ostatnich 30 lat
– Sytuacja osób i systemu wsparcia w roku 1989 i w roku 2019
– Prawo do mieszkania – ewolucja podejścia na przestrzeni ostatnich 30 lat
– Ustanowienie i wdrożenie Karty Praw Osób Bezdomnych w miastach Europy i Polski
– Sytuacja bezdomności w ciągu najbliższych 30 lat”