Zbliża się kolejny okres składania wniosków i wypłat świadczenia Dobry Start (300+)

Wzorem ubiegłego roku już od 1 lipca 2019 r. będzie można złożyć wniosek elektronicznie, a od 1 sierpnia 2019 r. tradycyjnie, w formie papierowej na świadczenie w ramach programu Dobry Start.

Przypominamy, że świadczenie Dobry Start, zwane również wyprawką szkolną, przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko, do ukończenia przez nie 20 roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, świadczenie to przysługuje do ukończenia 24 roku życia. Założeniem programu jest wsparcie rodzin, których dzieci rozpoczynają rok szkolny.

UWAGA świadczenie nie przysługuje na dzieci „uczące się” w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Program Dobry Start dla mieszkańców Sopotu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, al. Niepodległości 876, tel. 58 551 61 63.

Od 1 lipca będzie można składać wnioski elektronicznie poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną lub przez portal empatia.mrpips.gov.pl.

Wnioski w formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, al. Niepodległości 876, w poniedziałki w godz. 12.00 – 17.00, od wtorku do piątku w godz. 10.00-14.00.