Debata Regionalna „Pokonać Bezdomność – Streetworking”

W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się Debata Regionalna „Pokonać Bezdomność – Streetworking”.  Debata zorganizowana została przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności pod patronatem honorowym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pani Elżbiety Rafalskiej.

W debacie udział wzięli przedstawiciele instytucji oraz organizacji pozarządowych, które zajmują się problemem bezdomności. Ze strony sopockiego MOPS-u w debacie uczestniczyli pracownicy socjalni, którzy na co dzień realizują wsparcie dla osób bezdomnych.

Zgodnie z hasłem „Rozwiązanie Problemu Bezdomności jest możliwe” wymieniono doświadczenia i wskazano sugestie do zmian w obowiązujących przepisach prawa. Rozważano m.in. czy zasadne jest wprowadzenie zawodu streetworkera, czy też uzupełnienie zadań pracownika socjalnego. Zdania w tej kwestii były podzielone, choćby z uwagi na mnogość przepisów, które należałoby uzupełnić, wprowadzając nowe pojęcie pracy z osobą bezdomną