Aktualności

Świadczenie wychowawcze na nowych zasadach

Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Nie uwzględniono także orzeczenia o niepełnosprawności dziecka w rozpatrywaniu wniosku. Rozszerzony został katalog osób mogących ubiegać się o 500 Plus o Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, w których przebywają dzieci do 18 roku życia. Organem właściwym do złożenia wniosku będzie miejsce położenia DPS-u.

Wnioski o świadczenie można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019r., a w formie tradycyjnej od  1 sierpnia 2019r.

Zmianie ulega okres świadczeniowy. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do 500+ w okresie od 1 lipca 2019 do 30 września 2019r., prawo do świadczenia ustala się począwszy od 1 lipca 2019r.  na okres do 31 maja 2021r.

W przyszłości prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie od dnia 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego (począwszy od  1 czerwca 2021 roku).

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Nastąpiły usprawnienia w przekazywaniu sprawy o świadczenie wychowawcze między organami właściwymi. Organ przekazuje dokumenty (np. w związku ze zmianą miejsca zamieszkania) do innego organu, a ten kontynuuje wypłatę na podstawie wydanej przez przekazujący organ decyzji.

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obwiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Przyznanie prawa do świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Organ poinformuje klienta o przyznaniu świadczenia drogą e-mailową. W przypadku braku adresu  e-mail wnioskodawca może zasięgnąć informacji w siedzibie organu realizującego świadczenia. Przy czym brak potwierdzenia o przyznaniu świadczenia nie wstrzyma wypłaty świadczenia.

W Sopocie wnioski o świadczenie wychowawcze składać można w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (al. Niepodległości 876) w poniedziałki w godz. 12.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 10.00-14.00. W siedzibie działu udostępnione jest stanowisko do składania wniosków drogą elektroniczną. Osoby nie posiadające dostępu do internetu lub mające problem z wysłaniem wniosku elektronicznego mogą skorzystać z komputera. Przeszkoleni pracownicy pomogą wypełnić wniosek  i wysłać go za pomocą udostępnionych narzędzi.

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close