„Dobry Start” na finiszu … zostały 3 dni na złożenie wniosku aby otrzymać 300 +

Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” można składać jeszcze przez 3 dni – do 30 listopada. Osobiście, w formie papierowej tylko do piątku czyli 29 listopada. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

W tym roku świadczenie zostało rozszerzone i mogą się o nie ubiegać się także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych, jednak w ich przypadku wnioski można składać wyłącznie drogą tradycyjną (np. drogą pocztową lub podczas osobistej wizyty w urzędzie).

UWAGA świadczenie nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Aby otrzymać świadczenie Dobry Start, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Program „Dobry Start” dla mieszkańców Sopotu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

 • drogą elektroniczną:
  a)    poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną (informacje na stronie www.mrpips.gov.pl)
  b)    za pośrednictwem Platformy Emp@tia, www.empatia.mrpips.gov.pl – wymagany bezpieczny kwalifikowany podpis lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacje o tym, jak uzyskać tzw. profil zaufany można znaleźć pod adresem www.epuap.gov.pl
 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot
  Sopot, al. Niepodległości 876
  godziny przyjęć interesantów:
  poniedziałek w godz. 12.00-17.00
  wtorek – piątek w godz. 10.00-14.00
 • drogą pocztową na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot

Skąd pobrać formularz wniosku?

 • ze strony www.mopssopot.pl – Druk wniosku do pobrania 
 • w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, al. Niepodległości 876

INFORMACJA TELEFONICZNA (58) 551 61 63