AktualnościWażneWydarzenia

Dodatek gazowy dla gospodarstw domowych – refundacja VAT

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem i spełniają kryterium dochodowe, mogą otrzymać tzw. dodatek gazowy. To zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. Rozwiązanie takie wprowadza ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek gazowy może otrzymać osoba samotnie gospodarująca, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza 1500 zł na osobę. W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. Do wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku.

O zwrot podatku VAT można ubiegać się do 29 lutego 2024 r. w dowolnym momencie, po otrzymaniu faktury rozliczeniowej lub w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Do wniosku konieczne jest dołączenie faktury rozliczeniowej (nie prognozy), która dokumentuje dostarczanie gazu do gospodarstwa domowego oraz dowód zapłaty. Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

Wnioski wraz z fakturą składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Można je złożyć w formie papierowej, elektronicznie (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym) lub poprzez aplikację mobilną „mObywatel”.

W Sopocie obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie,
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Kolejowa 14,
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek – piątek: 8.00 – 15.00, tel. 58 551 61 63.

Wniosek o dodatek gazowy (PDF)

fot. pixabay.com

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close