AktualnościWażne

Dodatek osłonowy – wnioski można składać do 31 października 2022 r.

Do 31 października 2022 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. To świadczenie, które ma zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Dodatek osłonowy przysługuje za cały 2022 rok. Mogą go otrzymać osoby, które spełnią określone kryterium dochodowe.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom samotnie gospodarującym, których dochód nie przekracza 2100 zł (netto) oraz osobom w gospodarstwie wieloosobowym, w którym dochód nie przekracza 1500 zł (netto) na osobę w rodzinie. W przypadku wniosku złożonego do 31 lipca 2022 r. brany jest pod uwagę dochód za 2020 r., po 1 sierpnia dochód za 2021 r.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Jakie wsparcie można otrzymać?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym, spełnienia kryterium dochodowego oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania i posiadania wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

  • dla gospodarstwa 1 osobowego – 400/500 zł*
  • dla gospodarstwa 2-3 osobowego – 600/750 zł*
  • dla gospodarstwa 4-5 osobowego – 850/1 062,50 zł*
  • dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Należy pamiętać, że gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia, otrzymają pierwszą ratę do końca marca. W przypadku złożenia wniosku po 31 marca, wypłata całości dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (profilem zaufanym lub za pomocą platformy ePUAP). Trwają prace nad nowelizacją ustawy i prawdopodobnie wniosek będzie można złożyć również za pośrednictwem bankowości elektronicznej (zachęcamy do śledzenia informacji w mediach).

Mieszkańcy Sopotu mogą złożyć wniosek w wersji papierowej:

  1. w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot (drogą pocztową lub osobiście w godzinach pracy Urzędu)
  2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie (drogą pocztową na adres: MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, 80-318 Sopot, osobiście w Punktach Obsługi Klienta:
  • Kolejowa 14, poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 15.00.
  • Niepodległości 759 a, poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 15.00.

Zgodnie z zapisami ustawy, informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej, dlatego ważne jest aby podać dane kontaktowe (adres e-mail – swój lub innej osoby z rodziny) oraz nr telefonu. Prosimy również o podanie rachunku bankowego do wypłaty.

Dodatkowe informacje oraz wzór wniosku wraz z instrukcją wypełniania można znaleźć na stronie: https://bip.sopot.pl/m,238,dodatek-oslonowy.html.

Informacje można uzyskać dzwoniąc na rządową infolinię +48 22 369 14 44, czynną od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00.

Pytania można kierować również do pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego sopockiego MOPS, tel. 58 551 61 63 (poniedziałek-piątek 8.00 – 15.00).

fot. pixabay

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close