Aktualności

DZIENNA OPIEKA WYTCHNIENIOWA W SOPOCIE

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z dziennej opieki wytchnieniowej. Ta dodatkowa forma wsparcia to możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym MOPS Sopot, przy ul. Kazimierza Wielkiego 14, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Osoba, która na co dzień opiekuje się swoim niesamodzielnym krewnym może znaleźć dla siebie chwilę wytchnienia lub załatwić swoje sprawy. W tym czasie podopiecznym zajmuje się wykwalifikowany opiekun, który zapewnia pielęgnację w podstawowym zakresie. Ośrodek zapewnia również wyżywienie oraz terapię zajęciową dostosowaną do możliwości osoby, która objęta jest wsparciem. Może to np. osoba z demencją czy poruszająca się na wózku.

Działanie realizowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019”, do końca grudnia 2019 r.

Pomoc przyznawana w formie dziennej opieki wytchnieniowej jest bezpłatna w wymiarze do 240 godzin do końca roku 2019.

Aby skorzystać z dziennej opieki wytchnienowej należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie odpowiedni wniosek, Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel popisaną przez lekarza oraz przedstawić orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej oraz karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel znajdują się w załącznikach poniżej.

Szczegółowe informacje na temat dziennej opieki wytchnieniowej można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społeczne w Sopocie w Sekcji ds. Usług Opiekuńczych, tel. 58 551 17 10 wew. 232, ul. Kolejowa 14.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close