DZIENNA OPIEKA WYTCHNIENIOWA W SOPOCIE

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z dziennej opieki wytchnieniowej. Ta dodatkowa forma wsparcia to możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym MOPS Sopot, przy ul. Kazimierza Wielkiego 14, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Osoba, która na co dzień opiekuje się swoim niesamodzielnym krewnym może znaleźć dla siebie chwilę wytchnienia lub załatwić swoje sprawy. W tym czasie podopiecznym zajmuje się wykwalifikowany opiekun, który zapewnia pielęgnację w podstawowym zakresie. Ośrodek zapewnia również wyżywienie oraz terapię zajęciową dostosowaną do możliwości osoby, która objęta jest wsparciem. Może to np. osoba z demencją czy poruszająca się na wózku.

Działanie realizowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019”, do końca grudnia 2019 r.

Pomoc przyznawana w formie dziennej opieki wytchnieniowej jest bezpłatna w wymiarze do 240 godzin do końca roku 2019.

Aby skorzystać z dziennej opieki wytchnienowej należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie odpowiedni wniosek, Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel popisaną przez lekarza oraz przedstawić orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej oraz karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel znajdują się w załącznikach poniżej.

Szczegółowe informacje na temat dziennej opieki wytchnieniowej można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społeczne w Sopocie w Sekcji ds. Usług Opiekuńczych, tel. 58 551 17 10 wew. 232, ul. Kolejowa 14.