Aktualności

Sopocki MOPS oferuje dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów

Dzienne miejsca opieki wytchnieniowej, indywidualne wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji dzieci do 16 roku życia w miejscu zamieszkania, to dodatkowe formy wsparcia oferowane od września przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Sopot otrzymał na te działania dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym MOPS Sopot uruchomione zostały miejsca dziennej opieki wytchnieniowej. Usługi te świadczone są w godzinach funkcjonowania Ośrodka, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Osoba, która na co dzień opiekuje się swoim niesamodzielnym krewnym może znaleźć dla siebie chwilę wytchnienia, odpocząć lub załatwić swoje sprawy. W tym czasie podopiecznym zajmuje się wykwalifikowany opiekun, który zapewnia pielęgnację w podstawowym zakresie. Ośrodek oferuje również wyżywienie oraz terapię zajęciową dostosowaną do możliwości osoby, która objęta jest wsparciem. Z dziennej opieki wytchnieniowej skorzystać  mogą członkowie rodzin lub osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, np. osobami z demencją czy poruszającymi się na wózku.

– Oprócz zapewnienia kompleksowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, w Sopocie systematycznie rozwijana jest również sieć oparcia społecznego dla rodziny sprawującej opiekę nad swoim niesamodzielnym krewnym – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Jest to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez osoby opiekujące się swoimi bliskimi. Wieloletnia opieka nad osobą wymagającą stałego wsparcia jest dużym obciążeniem psychicznym. Opiekun często z trudami życia codziennego musi radzić sobie sam. Dlatego wzmocnienie opiekunów rodzinnych w pełnieniu ich trudnej roli jest kluczowym elementem umożliwiającym pozostanie osób niesamodzielnych w ich miejscach zamieszkania, bez konieczności umieszczania w całodobowych placówkach – dodaje A.Czekaj.

Opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami niesamodzielnymi mogą również skorzystać z dodatkowego indywidualnego wsparcia psychologa w miejscu zamieszkania. Aby otrzymać takie wsparcie, opiekun powinien przedstawić orzeczenie o znacznym stopień niepełnosprawności, w przypadku dzieci do 16 r. ż. orzeczenie o niepełnosprawności osoby, którą się opiekuje.

Z dodatkowego wsparcia – usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawnienia  zaburzonych funkcji organizmu mogą skorzystać dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zakres usług, które wykonywane są w miejscu zamieszkania, ustalany jest zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii. Specjalistyczne usługi rehabilitacyjne dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dzieci, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Może to być np. terapia logopedyczna, ćwiczenia, nauka chodu czy masaż.

Wszystkie te dodatkowe formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów są bezpłatne i będą realizowane do grudnia 2019 r. Gmina Miasta Sopotu otrzymała na ich realizację dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

– Oprócz tych dodatkowych form wsparcia, zapewniamy osobom niesamodzielnym usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz ośrodkach wsparcia. Osoby najbardziej potrzebujące mogą skorzystać z ciepłego posiłku dowożonego do domu, wsparcia psychologa (również w miejscu zamieszkania), bezpłatnej teleopieki czy pomocy Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością – dodaje dyrektor A.Czekaj.

Sopocki MOPS uruchomił w ubiegłym roku specjalny numer telefonu dla osób, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, niesamodzielnymi, wymagającymi wsparcia. Pod numerem (58) 341-83-18, w środy w godz. 10.00-13.00 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy.

W sopockim systemie wsparcia działa również Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi,  Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z demencją, Dzienny Dom Pobytu oraz Dom Pomocy Społecznej, w którym dostępne są również całodobowe miejsca opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje o formach wsparcia osób z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych oraz ich opiekunów można uzyskać w Dziale Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10 wew. 232.

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close