GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W BLISKICH RELACJACH

Jeśli doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy, nie czekaj, skorzystaj z bezpłatnego wsparcia.

Punkt Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie prowadzi rekrutację do kolejnej edycji grupy psychoedukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w bliskich relacjach.

Grupa powstała z myślą o osobach, które zostały uwikłane w przemocową relację przez członka rodziny lub partnera. Jest miejscem spotkań, które mają służyć poprawie poczucia własnej wartości i pewności siebie oraz przyczyniać się do odnalezienia w sobie pokładów siły, które pozwolą uwolnić się z trudnej sytuacji.

Przemoc wobec najbliższych może przejawiać się na wiele sposobów: od bezpośredniej przemocy fizycznej i  seksualnej, przez  przemoc psychiczną (np. nadmierne kontrolowanie, straszenie, krytykowanie, poniżanie) aż po najmniej rozpoznawalną przemoc ekonomiczną (np. zabieranie pieniędzy, nie łożenie na rodzinę, zabranianie pracy).

Spotkania będą prowadzone przez dwóch psychologów i będą odbywały się w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, al. Niepodległości 759 a.

Łączny cykl grupy to 18 spotkań, które będą odbywały się w czwartki, w godzinach 18.00 – 19.30.  Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się dnia 10 stycznia 2019 r.

Osoby chętne do udziału w grupie prosimy o kontakt z psychologami prowadzącymi w celu umówienia się na konsultację wstępną: tel. 58 550 14 14 (8.00 – 20.00, pon. – pt.)