KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SOPOCIE ROZPOCZYNA ZAJĘCIA

Spółdzielnia Socjalna Kooperacja utworzyła w Sopocie Klub Integracji Społecznej, który rozpoczął swoją działalność 23 lipca.

W zajęciach oferowanych przez Klub uczestniczy 12 osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Dzięki tej współpracy MOPS-u i Spółdzielni Socjalnej Kooperacja, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, otrzymają kompleksowe wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej. Każdy z uczestników będzie mógł liczyć na indywidualną pomoc, uzyska wsparcie przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego oraz zadba o rozwój osobisty.

Specjaliści w Klubie Integracji Społecznej dobierani będą do indywidualnych potrzeb uczestników. Klub oferuje m.in.: wsparcie indywidualnego asystenta, warsztaty integracyjne i motywacyjne, udział w Akademii Zdrowia, Turystyki i Rekreacji, doradztwo zawodowe, szkolenia, zajęcia grupowe i porady prawne.

Kto może zostać uczestnikiem Klubu?

Osoby bezrobotne pozostające bez pracy  (co najmniej 12 miesięcy w ostatnich 2 latach), osoby z niepełnosprawnością,  osoby bezdomne, osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, zwalniane z Zakładów Karnych, uchodźcy.

Zajęcia w Klubie odbywać się będą do końca 2019 r. w cyklu dwóch spotkań w tygodniu, po 4 godziny.