OD 1 SIERPNIA BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ W FORMIE PAPIEROWEJ WNIOSKI NA 500 +, 300 + ORAZ INNE ŚWIADCZENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie od 1 sierpnia będzie przyjmował wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 +), z programu Dobry Start (300+) a także wnioski na świadczenia rodzinne oraz z Funduszu Alimentacyjnego w formie tradycyjnej – papierowej.

– Oczywiście nadal można składać wnioski przez internet, co jest bardziej wygodne, ponieważ wniosek można złożyć o dowolnej porze – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Osoby, które mają utrudniony dostęp do internetu lub mają trudności z wysłaniem elektronicznego wniosku mogą skorzystać ze stanowiska komputerowego, które znajduje się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Nasi pracownicy służą poradą i fachową pomocą – podkreśla dyrektor Czekaj. Prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikami działu pod numerem tel. 58 551 61 63, w celu ustalenia dostępnego terminu.

Wnioski w formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, al. Niepodległości 876. Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 12.00 -17.00, wtorek, środa, czwartek i piątek 10.00-14.00.

Druki wniosków dostępne są na stronie www. mopssopot.pl oraz w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot.

Przypominamy o najważniejszych zmianach w programie Rodzina 500 +

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze (500 +) przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny, stan cywilny rodziców czy niezasądzone alimenty. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Ośrodek informuje klienta o przyznaniu świadczenia drogą e-mailową. W przypadku braku poczty elektronicznej informację można uzyskać osobiście. To najważniejsze zmiany. Poza tym, po urodzeniu dziecka, rodzice mają  trzy miesiące na złożenie wniosku, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia jego urodzenia.

Rodzice, którzy korzystają z programu 500+ na drugie i kolejne dzieci, w nowo składanym wniosku powinni wymienić wszystkie dzieci w wieku do 18 roku życia (również te, na które otrzymują bieżące świadczenia). Częstym błędem jest składanie wniosku tylko na pierwsze dziecko, które do tej pory nie otrzymywało świadczenia 500+. W takim przypadku, świadczenie zostanie przyznane tylko na to dziecko.

Przypominamy, że wnioski o świadczenia 500 + składamy zawsze zgodnie z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania.

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie w ramach opieki naprzemiennej.

Osoby, które złożą wnioski w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r., otrzymają 500+ z wyrównaniem od lipca 2019 r.

Program Dobry Start rozszerzony o uczniów szkół dla dorosłych oraz policealnych

Od 1 sierpnia świadczenie Dobry Start zwane również wyprawką szkolną będzie przysługiwało wszystkim uczniom do 20. roku życia, w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia niezależnie od typu szkół do jakich uczęszczają. Uprawnienia do tego świadczenia otrzymają również uczniowie szkół dla dorosłych oraz policealnych. W tym roku, ze względu na trwający już proces składania wniosków, osoby te będą jednak mogły złożyć wniosek tylko w formie papierowej. 300 zł nie przysługuje natomiast na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. „Zerówka”).

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września 2019 r. Jeśli zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski w formie papierowej mieszkańcy Sopotu mogą składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych I Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot. Wnioski elektroniczne można składać poprzez systemy bankowe, portal Emp@tia oraz PUE ZUS.